Grad Tuzla prodaje zemljište za izgradnju stambeno-poslovnog objekta od 20 spratova

Grad Tuzla raspisao je javni oglas o prodaji nekretnine površine 3.770 metara kvadratnih namijenjene za izgradnju stambeno-poslovnog objekta "F" u naselju Stupine.

Rješenjem je planirano da objekat ima elipsasti oblik. Sadrži podrumske etaže za parking sa 65 mjesta, prizemlje i 20 spratova. Izgradnja podrazumijeva i uređenje okolnog prostora: saobraćajnice s parkinzima (65 mjesta), pješake površine i zelene površine.

Premještanje svih instalacija plaćat će budući investitor. Početna cijena nekretnine je 1.168.700 KM. U ovu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije - renta, ni ostale propisane naknade.

Svi koji žele učestvovati u licitaciji moraju položiti kaparu u iznosu od 50.000 KM, a pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica. 

"Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača ja najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja - licitacije. Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje nekretnine neposrednom pogodbom, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u ovom javnom oglasu o nadmetanju - licitaciji", stoji u oglasu.

Licitacija će biti održana 29. novembra s početkom u 10 sati u maloj sali Gradske uprave Grada Tuzla.

Izvor: