Harun Yahya: Idealan karakter žena muslimanki

U Kur'anu nas Allah obavještava o koristima vjere za ženu: