I migranti obolijevaju

Mig
U svakom od privremenih prihvatnih centara u BiH postoji ambulanta, a danski DRC partner je mnogim zdravstvenim ustanovama širom naše zemlje

 

Dansko vijeće za izbjeglice u BiH, uz finansijsku podršku Evropske komisije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu, fokusirano je na poboljšanje pristupa migranata primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Pružaju i psihosocijalnu podršku i usluge za poboljšanje mentalnog zdravlja izbjeglica, migranata i tražitelja azila. DRC sarađuje i s institutima za javno zdravstvo, ministarstvima zdravstva, brojnim kliničkim centrima, domovima zdravlja te bolnicama, kao i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom u BiH. Direktor DRC-a BiH Nicola Bay za Oslobođenje kaže da je od početka pandemije dosad urađeno više od 60.000 medicinskih skrininga za Covid-19 kako u privremenim prihvatnim centrima, tako i na lokacijama izvan centara.

Timovi domova zdravlja i DRC-a uradili su dosad 64.024 medicinska skrininga na Covid-19, podaci su DRC-a od 22. februara

Na koji način danski DRC pruža pomoć migrantima u našoj zemlji? U svakom od privremenih prihvatnih centara u BiH (Sedra, Borići, Miral, Blažuj, Ušivak, Salakovac) postoji ambulanta za primanje pacijenata i pružanje zdravstvenih usluga osobama u potrebi. U sklopu ambulante vrši se upućivanje na specijalističke preglede ili na duže liječenje u bolnice ili kliničke centre.

​OPREMANJE USTANOVA

​- Medicinski timovi domova zdravlja rade svakodnevno, ambulante su u potpunosti opremljene, a iskustvo i znanje medicinskih radnika je na izuzetno visokom nivou. Na mjesečnom nivou DRC podržava medicinske timove u ambulantama za više od 6.000 savjetovanja, te više od 1.200 direktnih medicinskih intervencija. Testiranje na koronu sastavni je dio njege koja je na raspolaganju licima u pokretu, kao i liječenje unutar privremenog centra, a pod ljekarskim nadzorom. U slučaju složenije kliničke slike, lica u pokretu imaju mogućnost da se liječe u zdravstvenim ustanovama, a sve u skladu s preporukama WHO-a i lokalnih zdravstvenih autoriteta, dok je nivo medicinskih tretmana jednak onom koji se pruža lokalnoj populaciji, kaže nam Nicola Bay, direktor DRC-a BiH.

Kroz različite aktivnosti i projekte podržane od naših donatora i partnera, pružamo punu podršku zdravstvenim ustanovama


​Prema podacima od 14. februara, 5.390 migranata i tražilaca azila, koji borave u privremenim prihvatnim centrima, pokriveno je adekvatnom medicinskom njegom. Tokom prošle godine timovi DRC-a su, s timovima domova zdravlja, realizirali 97.217 medicinskih pregleda i 24.143 direktne intervencije u prihvatnim centrima. U 2.184 slučaja migranti su upućivani u sekundarne zdravstvene ustanove.

DRC ima potpisane ugovore sa našim zdravstvenim institucijama.

- Potpisani su ugovori s domovima zdravlja i kliničkim centrima USK-a, KS-a, TK-a i HNK-a, a imamo blisku saradnju i s ministarstvima zdravstva na federalnom i kantonalnom nivou, sa WHO-om, te Institutom za javno zdravstvo RS-a. Saradnja je sveobuhvatna gdje razmjenjujemo informacije i iskustva, pripremamo izvještaje, standardne operativne procedure i studije slučaja, organizujemo radionice za zdravstvene radnike i lica u pokretu. Specijalizirana medicinska oprema, kao i brojni medicinski uređaji donirani su domovima zdravlja i zavodima za javno zdravstvo, što je poboljšalo kvalitet usluga. Zahvaljujući podršci Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), obnovili smo i opremili određene odjele u šest medicinskih ustanova u USK-u, KS-u i HNK-u, dok je osam medicinskih ustanova u ovim kantonima dobilo 52 specijalizirana medicinska uređaja za dijagnosticiranje i liječenje. Dvije kantonalne uprave za inspekcijske poslove (USK i KS) podržane su nabavkom IT opreme, lične zaštitne opreme (PPE) i opreme potrebne za rad na terenu. Deset zdravstvenih ustanova (USK, KS, TK i HNK) podržali smo putem nabavke PPE i tečnosti za dezinfekciju. Kompletan call centar Hitne pomoći KS-a preuređen je i opremljen novom informatičkom i mrežnom opremom, ističe Bay.
Članovi DRC-a vode brigu i o testiranju migranata na koronavirus.

SIGURNOSNE MJERE

- Do sada je 447 osoba testirano, a samo 34 su bile pozitivne. Medicinska njega za lica koja su pozitivna je zagarantovana, na svu sreću, nije zabilježen niti jedan smrtni slučaj. Prethodno propisane sigurnosne mjere i koraci koji se trebaju preduzeti u slučaju da se virusno oboljenje proširi među migrantskom populacijom, brzo su prilagođeni potrebama Covida, a sve u saradnji s lokalnim zdravstvenim institucijama i WHO-om. Zajedno sa IOM-om osigurali smo i opremili posebne dijelove unutar privremenih prihvatnih centara za potrebe izolacijskih odjela u preventivne svrhe, ali i za liječenje pacijenata, a dodatno smo ojačali već kvalitetne mehanizme upućivanja pacijenata u zdravstvene ustanove. Čak i prije pojave prvog potvrđenog pozitivnog pacijenta u BiH, DRC je zajedno s partnerskim organizacijama bio posvećen smanjenju rizika od širenja bolesti, napominje direktor DRC-a.
​Ističe kako DRC posebno aktivno radi na treninzima i edukaciji uposlenika, u skladu s preporukama WHO-a i lokalnih zdravstvenih autoriteta.

- Za osobe koje nemaju pristup odgovarajućim privremenim prihvatnim centrima i koje su izložene otežanim životnim uvjetima, DRC je pružio pomoć u hitnim i spasilačkim situacijama na terenu, zajedno s našim partnerom Crvenim križom Federacije BiH, zaključuje Nicola Bay.

Izvor: