Inicijativa Nezavisnog bloka - ukidanje samoizolacije i njen značaj za našu dijasporu i privredu

granica - nb
Inicijativa Nezavisnog bloka oko ukidanja samoizolacije za našu dijasporu prilikom ulaska u našu zemlju ogleda se u više pozitivnih aspekata.

 

Jedan od tih aspekata, a ujedno i najznačajniji, jeste nastupanje predstojećih bajramskih blagdana i najveći broj naših građana koji žive i rade u inostranstvu nisu imali priliku da posjete svoje porodice od proglašenja pandemije i uvođenja restriktivnih mjera preventivnog djelovanja protiv širenja koronavirusa. Da je taj aspekt najznačajniji, može se vidjeti u kolonama automobila koji pristižu na naše granicei izjavama naših građana na njihovim facebook profilima koliko su čekali ovaj dan.

Nezavisni blok, a prvenstveno aktivnosti predsjednika Senada Šepića, najbolje oslikava šta je najvažniji i osnovni fokus ove stranke, a što je odavno izostavljeno sa naše političke scene. Prvenstvena briga za građanina kao pojedinca, za porodicu kao osnovnu ćeliju društva, pa i društva u cijelini, oslikava osnovni motiv ove stranke za njeno buduće djelovanje, jer se u ovim osnovnim aspektima može vidjeti embrion razvoja političkog djelovanja u budućnosti.

U najtežim trenucima pandemije, kada nam je prijetio finansijski kolaps, povećanje broja nezaposlenih, ova stranka se fokusirala na ublažavanje poslijedica pandemije, na finansijsku podršku pravnim i fizičkim licima, što ukazuje na odlučnu borbu u povećanju životnog standarda, finansijske stabilnosti i elemente za ostvarenje pravne države prihvatljive svakom čovjeku pojedinačno bez obzira na područje u kojem živi.

Ovakvim načinom razmišljanja i djelovanja, ova stranka otvara perspektivu da ova zemlja bude pokretač pozitivnih pomaka u ekonomskom, pravnom i političkom smislu, ne samo u našoj zemlji, već i regiji.

Izvor: