Ispuštanjem vode iz jezera Pećina kod B. Petrovca pričinjena šteta ribljem fondu

Pećina

Komunalno preduzeće Bosanski Petrovac ispustilo je vodu iz jezera Pećina čime je izazvan pomor ribe.

Kako komentarišu mještani iz okolnih naselja, uloženo je mnogo truda i novca u poribljavanju navedenog jezera.

Kako se dalje navodi, uginulo je na hiljade komada ribe što se moglo izbjeći da se ispuštanje vode najavilo ribarima koji su mogli poduzeti korake da se ribe očuvaju.

Kako se može zaključiti iz daljnih komentara, Komunalno preduzeće je, navodno, upoznalo neke od ribara da će doći do ispuštanja vode iz jezera, ali da nije ništa poduzeto po tom pitanju.

Mještani se pitaju ko je odgovoran za ovakvo postupanje i nadaju se da će nadležne službe i inspekcija poduzeti određene korake u utvrđivanju činjenica i odgovornosti.

Izvor: