OBJAVLJEN JAVNI POZIV: Općina Bosanska Krupa (su)finansira projekte NVO

Općina Bosanska Krupa jeobjavilaJavni poziv za (su)finansiranje projekata NVO u 2020. godini. Grant za ovu namjenu uvećan je duplo u odnosu na prošlu godinu i iznosi 20hiljada KM. Poziv je otvoren 15 dana, dakle do 10. februara(ponedjeljak).

Pravo predlaganja projekata po javnom pozivu imaju udruženja i druge nevladine organizacije registrovane u BiH, sa sjedištem na teritoriji općine Bosanska Krupa, čiji će se projekti realizirati na području Bosanske Krupe u budžetskoj 2020. godini, a odnose se na oblasti: ljudska prava i prava djeteta; jačanje demokracije; zapošljavanje; socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita; obrazovanje; kultura i sport.

Po javnom pozivu za realizaciju projekata može se prijaviti jedan ili više projekata. Maksimalan iznos sredstava za (su)finansiranje jednog projekta iznosi 1.500,00 KM, a maksimalan iznos koji može dobiti jedna NVO iznosi 2.000,00 KM.

Javni poziv koji osim ovih informacija sadrži spisak neophodne i popratne dokumentacije, kriterije, te način apliciranja kao i prijavni obrazac, dostupni su i na stranici Općine Bosanska Krupa na linku .

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod stručnog saradnika za rad s mladima i nevladinim organizacijama, lično, putem telefona (+387 37 961 460) ili mail-a: ranelak@opcinabosanskakrupa.ba

Izvor: