Istražili smo: Kako sigurno kupovati putem interneta

Poreska Uprava FBiH prikuplja podatke o osobama koji trguju na crno putem društvenih mreža, saopštili su iz Uprave. No nema odgovora do kakvih su podataka došli, koliko je osoba kontrolisano, i na šta se konkretno odnose provjere. Istražili smo, kako sigurno kupovati putem interneta, koji su mehanizmi zaštite trgovaca, ali i šta nedostaje BiH da bi se internet trgovina uredila.

Samo na Facebooku moguće je pronaći na stotine stranica na kojima možete kupovati. Prodaje se kozmetika, odjeća, hrana, polovne i nove stvari. Kontaktirali smo više "online prodavnica", sa samo jednim pitanjem, da li je moguće dobiti račun za kupljenu robu?

"Ne ja prodajem svoju robu. Ali kada vi nešto kupite, i to vam npr. ne odgovara, ja radim povrat novca".

"Nije moguće".

Ukoliko ne dobijete račun, to onemogućava primjenu Zakona o zaštiti potrošaća, što znači da kupac zamjerke na kupljenu robu ili uslugu ne može prijaviti.

"Mi do sada nismo imali slične prijave i naša pretpostavka je da oštećeni kupci nisu mogli priložiti kao dokaz račun, dokaz da su platili određenu vrstu robe. S druge strane postoji spriječenost inspekcijskih organa, s obzirom da mi, shodno Zakonu o inspekcijama KS, nemamo ovlaštenja da ulazimo u privatne posjede bez odgovarajućeg sudskog naloga", izjavila je Vildana Brdarić, portparolka Uprave za inspekcijske poslove KS.

Iz Poreske uprave FBiH, saopštili su da prikupljaju podatke o osobama koje nisu prijavljene, a prodaju robu putem interneta. Pozivaju trgovce da sami obračunavaju 10 posto dohotka.

"Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike koji ostvaruju prihode po osnovu obavljanja kontinuirane djelatnosti preprodaje, ne prodaje vlastite imovine, nego robe putem interneta, a koja nije registrovana ili se obavlja bez odobrenja nadležnog organa, da izvrše registraciju djelatnosti u skladu sa zakonom kod nadležnog registracionog organa", navedeno je iz Poreske uprave FBiH.

U BiH ne postoji zakon o internet trgovini. Mirsad Isaković, sada već bivši poslanik u Parlamentu BiH, predlagao je da se ova oblast uredi Zakonom, no bezuspješno. Sada poručuje, BiH je nespremna dočekala eru internet trgovine.

"Ovo što se dogodilo kod nas u posljednje vrijeme, da je naglo porastao obim trgovine preko interneta, i onda se i javljaju i utaje. Poreska ne može urediti nešto što nije zakonom regulisano", istakao je Isaković.

Pored neprijavljenih online trgovina, mnogo je i onih koji posluju u skladu sa postojećim zakonima.

Koliko je internet trgovina rasprostranjena u BiH pokazuje i činjenica da većina tradicionalnih trgovačkih lanaca ima svoje profile na društvenim mrežama. Prije svega na Facebooku i Instagramu, tu prezentuju, ali i prodaju svoje proizvode.

Ovaj način trgovine postaje sve popularniji, jer nudi mogućnost kupovine sa udaljenih lokacija, uz minimalne troškove.

Izvor: