Agrokomerc ne ide u stečaj; Kantonalni sud predmet vratio na ponovni postupak

Vijeće Kantonalnog suda u Bihaću uvažilo je žalbu stečajnog dužnika d.d. Agrokomerc i jednoglasno donijelo odluku kojom se ukida prvostepeno rješenje Općinskog suda u Bihaću kojim je nad Agrokomercom otvoren stečajni postupak. Vijeće je odlučilo da se slučaj vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak.

Kako se navodi u obrazloženju  Rješenja Kantonalnog suda u Bihaću, Odlukom Vlade FBiH od 4. decembra 2014. godine, odobreno je pokretanje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša i određeno je da taj postupak ne može trajati duže od 10. jula 2019. godine. U toku postupka finansijske konsolidacije ne mogu se pokrenuti postupci prinudne naplate, a koje postupke čini i provođenje stečajnog postupka nad imovinom društva s većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje, kao što je slučaj u Agrokomercu.

Na ove propuste prvostepenog suda ukazale su žalbe žalitelja, d.d. Agrokomerc, pa su iste uvažene i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak.  Kantonalni sud očekuje da će u ponovljenom postupku prvostepeni sud otkloniti učinjene povrede odredaba postupka na koje se ukazalo, te da će pravilno primjeniti materijalno pravo i donijeti novo, na zakonu zasnovano rješenje, te imati u vidu i prigovore žalitelja u pogledu izbora i imenovanja osobe za stečajnog upravnika, kako prenosi RVK.

Podsjećamo, povjerioci Kekić Fatima, Bećiragić Asim, Bašagić Safet, Bašo doo, D&G Velika Kladuša i KR Promet su podnijeli pismeni prijedlog da se nad imovinom pravnog lica Agrokomerc d.d. otvori stečajni postupak. Nakon provedenog prethodnog postupka za privremenog stečajnog upravnika imenovan je Šefik Smlatić , koji je sačinio izvještaj, te je 18. decembra 2018. godine održano ročište radi saslušanja stečajnog dužnika i utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka, nakon čega je Općinski sud u Bihaću donio rješenje o otvaranju stečajnog postupka. Na ovo Rješenje Uprava Agrokomerca je izjavila žalbu, koja je, dakle, uvažena, te je predmet vraćen na ponovni postupak.