Ključ- Za nacrt budžeta koji je danas prezentiran složilo se 16 vijećnika

asd
Novi saziv vijećnika Općinskog vijeća Ključ danas su na prvoj radnoj sjednici usvojili Nacrt budžeta za tekuću godinu u kojem su precizno definisane njegove projekcije

Ključ, 22. februara -  Riječ je o iznosu od  6 659 000 maraka koji će se ponovo naći pred vijećnicima na sjednici vijeća zakazanoj za početak marta ove godine. Od 25 ključkih vijećnika 16 ih je glasalo ZA, a  9 ih je bilo suzdržano. Više informacija u Dnevniku RTV USK.

Izvor: