Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini posjetio danas Grad Bihać

General-major Martin Dorfer, komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini posjetio je danas Grad Bihać.

Druga posjeta Bihaću u nešto više od šest mjeseci bila je prilika da se general-major Dorfer upozna sa aktuelnom situacijom u Bihaću u svjetlu migrantske krize.

Gradonačelnik Fazlić osvrnuo se na dešavanja u Bihaću u proteklih šest mjesci istaknuvši da građani Bihaća, te lokalne i kantonalne vlasti još čekaju konkretnu pomoć nadležnih državnih institucija.

„Komandanta EUFOR-a interesuje stanje u našem gradu i ja sam ga u ime Grada Bihaća i građana zamolio da svojim autoritetom pomogne Bihaću i izvrši pritisak na državne organe. Upozorio sam ga da se Bihać ne može više  nositi sa ovom krizom i da ne želimo da migranti dolaze u naš grad, a da oni koji su sad tu moraju biti izmješteni van urbanih sredina. Također, upoznao sam ga sa našim ograničenim resursima, a pogotovo naše policije, koja se mora i treba ojačati u materijalnom i svakom drugom smislu“ – istakao je gradonačelnik Fazlić.

On je naglasio da proglem migracija opterećuje normalan život grada i njegovih građana i da je krajnje vrijeme za reakciju državnih institucija.

 

Izvor: