Oglas za posao: Kompanija "Civić" d.o.o. iz Cazina zapošljava više radnika

Kompanija "Civić" d.o.o. Cazin, Mala Lisa bb, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za pozicije:

1. PROIZVODNI RADNIK - više izvršilaca;
2. LIMAR-MONTER - više izvršilaca;
3. BRAVAR-MONTER - više izvršilaca.

Radni odnos se zasniva na ODREĐENO vrijeme sa mogućnošću stalnog zaposlenja.

OPĆI USLOVI ZA UPIS:

Pozivaju se kandidati sa evidencije nezaposlenih i ostali, sa traženom kvalifikacijom i završenom stručnom spremom da se prijave na oglas. Prednost u odabiru kandidata imaju osobe sa radnim iskustvom za tražena radna mjesta.

Uz ponudu na oglas potrebno je priložiti:

1. Diplomu o završenoj školi
2. Kopiju lične karte
3. Biografija kandidata sa brojem telefona.

Traženi dokumenti se prilažu u neovjerenoj kopiji.

Rok za podnošenje prijava na oglas je četiri dana od dana objave oglasa, zaključno sa 30.03.2019. godine do 15:00 sati.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Izvor: