Komunikacijski tim Grada Bihaća održao je danas redovnu konferenciju za medije

Budući da  je prošlo nešto više od godinu dana od kako se Grad Bihać našao na udaru migrantske krize, u Gradskoj upravi smatrali su da je neophodno sumirati aktivnosti naših domaćih institucija koje se na neki način nalaze na prvom frontu i podnose najveći teret kada je u pitanju grad Bihać. 

Komunikacijski tim Grada Bihaća održao je danas redovnu konferenciju za medije na kojoj su javnosti predstavljene aktivnosti gradskih ustanova, organizacija i pripadnika MUP USK-a u svijetlu migrantske krize u proteklih godinu dana. Budući da  je prošlo nešto više od godinu dana od kako se Grad Bihać našao na udaru migrantske krize, u Gradskoj upravi smatrali su da je neophodno sumirati aktivnosti naših domaćih institucija koje se na neki način nalaze na prvom frontu i podnose najveći teret kada je u pitanju grad Bihać. 

Tu prije svega  mislim na Policijsku upravu Bihać, Crveni križ Grada Bihaća i Centar za socijalni rad Bihać. Aktivnosti ovih ljudi su se dolaskom migrantske krize upetorostručili ili udesetorostručili, a kako oni nisu skloni medijskom eksponiranju niti promoviranju, nego samo obavljaju svoj posao, smatrali smo da je godina dana od migrantske krize u Bihaću prilika da se to predstavi javnosti.Također, ovdje moram naglasiti i važnost uloge zdravstvenih ustanova, prije svega Doma zdravlja Bihać, Kantonalne bolnice i Zavoda za javno zdravstvo USK-a, a to je segment koji ćemo posebno tretirati” – kazao je Edin Moranjkić, Savjetnik gradonačelnik Bihaća i voditelj Komunikacijskog tima. 

Kada je u pitanju statistika Policijske uprave Bihać i evidencije krivičnih djela i narušavanja javnog reda i mira, prema riječima Elvedina Omanovića, zamjenika komandira PU Bihać, na području Grada Bihaća u toku 2018. godine ukupno je evidentirano 413 krivičnih djela, od čega su migranti počinili 75 krivičnih djela. Istovremeno u 2017. godini evidentirano je 405 krivičnih djela.

Također, na području Grada Bihaća u toku 2018. godine ukupno je evidentirano 492 narušavanja javnog reda i mira, od čega su migranti učestvovali u 34 događaja, te tom prilikom počinili 43 prekršaja. Treba istaći da su pripadnici PU Bihać imali u 2018. godini 289 intervencija, da su legitimisali 10.241 migranata, te zahvaljujući našim aktivnostima deportovali smo 50 migranata koji su počinili krivična djela“- dodao je Omanović. 

Veliki doprinos u stabilizaciji stanja i sprečavanju humanitarne katastrofe pružili su volonteri i članovi Crvenog križa Bihać koji su zahvaljujući podršci IOM-a, brojnih donatora i Grada Bihaća od početka migrantske krize podijelili 1. 356 000 obroka.

 „ Od početka migrantske krize pritekli smo u pomoć svim tim ljudima koji su iz dana u dan dolazili u naš grad. Na početku nas je bilo oko 15 a sada je preko 60 osoba angažirano u Crvenom križu Bihać i ti ljudi ulažu maksimum napora da obezbijede hranu, te ostalu pomoć migrantima koji privremeno borave u našem gradu“- kazao je Abdulah Budimlić, predsjednik Crvenog križa Bihać. 

Prema riječima Senada Tutića, direktora Centra za socijalni rad, dolaskom migranata na područje Grada Bihaća, ovaj Centar kao organ starateljstva suočio se sa povećanim obimom posla. 

Naime, u skladu sa Zakonom o strancima BiH i Zakonom o azilu BiH maloljetnicima bez pratnje je nadležni centar za socijalni rad dužan imenovati staratelja pod istim uvjetima kao u državljanima BiH. U proteklih godinu dana na JU Centar za socijalni rad Bihać je imenovao staratelja za 497 maloljetnika bez pratnje. Kako svakodnevno jedan broj migranata napušta Grad Bihać i državu, a novi dolaze na područje Bihaća trenutno se u Biri nalazi oko 300 maloljetnika bez pratnje i Centar je ovoj ranjivoj kategoriji migranata pružio svu pomoć u skladu sa svojim mogućnostima, pa su i za staratelja imenovane zaposlenice organa starateljstva”- dodao je Tutić. 
 

Izvor: