Konkurs za dodjelu 10 stipendija studentima svih akreditovanih visokoškolskih ustanova na teritoriji Bosne i Hercegovine

PIK d.o.o. Sarajevo raspisuje konkurs za dodjelu 10 stipendija redovnim i samofinansirajućim studentima visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini za akademsku 2019/2020. godinu. Studentima će u akademskoj 2019/2020. godini biti dodijeljeno 1000 KM kroz deset (10) jednakih mjesečnih rata od 100,00 KM.

Opšti kriteriji za dodjelu stipendija:

Za dodjelu stipendija mogu konkurisati redovni i samofinansirajući studenti koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
1.    Da su državljani Bosne i Hercegovine;
2.    Da su redovni studenti I ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama na teritoriji BiH;
3.    Da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja;
4.    Da nisu zaposleni na određeno ili na neodređeno vrijeme;

Posebni kriteriji za dodjelu stipendija:

1.    Akademski esej ili tekst na temu “Analiza trenutnog stanja i prijedlog mjera poboljšanja na OLX.ba.”
2.    Poželjno učešće na odabranim domaćim ili međunarodnim studentskim programima ili projektima vezanim za poduzetništvo, startup-e i inovacije;
3.    Poželjno iskustvo u pokretanju vlastite poslovne ideje u formi koncepta, prototipa, patenta ili publikacija naučnog, eksperimentalnog ili drugog stručnog rada.
4.    Pitch prezentacija vlastite ideje, startupa, patenta ili projekta na kojem trenutno radite.

Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u tački I ovog konkursa, studenti su dužni priložiti:
1.    Uvjerenje o državljanstvu;
2.    Ovjerena izjava studenta da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi;
3.    Potvrdu o redovnom studiju;
4.    Kopiju svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (za studente koji su upisali prvu (I.) godinu);
5.    Ostala dokumentacija propisana posebnim kriterijima za dodjelu stipendija.
 
Lista prioriteta kandidata koji ispunjavaju uslove iz tačaka I i II konkursa utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha popisanim u opštim i posebnim kriterijima za dodjelu stipendija.

Rok za podnošenje prijava je do 31.07.2019. godine. Potrebnu dokumentaciju slati na adresu: Pik d.o.o., Dejzina Bikića 2A., 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija“.
Napomena: Svi priloženi dokumenti moraju biti originali/ovjerene kopije.

Dobitnici stipendija će biti obaviješteni putem maila i/ili telefona. Spisak dobitnika će biti objavljen putem OLX.ba kanala: društvene mreže, blog, newsletter.
 

Izvor: