Konferencija "Kreativna BiH za kreativnu Evropu"

Pozivamo predstavnike medija da poprate konferenciju „Kreativna BiH za Kreativnu Evropu“ 17. oktobra 2019. godine s početkom u 11:30 u Umjetničkoj galeriji (ul. Zelenih beretki 8) u Sarajevu.

Konferencija „Kreativna BiH za Kreativnu Evropu“ obilježava završetak kampanje Ureda Evropske unije u BiH i Info centra EU u BiH koja promoviše rezultate podrške Evropske unije sektoru kulturnih i kreativnih industrija Bosne i Hercegovine. Kampanja je predstavila postignuća projekata i inicijativa Evropske unije s ciljem unapređenja saradnje u sektoru kulture i kreativnih industrija, kao i mogućnosti za dalju saradnju na tekućim i budućim projektima koje podržava Evropska unija.

Konferencija će okupiti korisnike sredstava Evropske unije u oblastima filma, književnosti, teatra i kulturnog naslijeđa kako bi se predstavila podrška EU i omogućila platforma za umrežavanje i razmjenu ideja. Tema konferencije su  projekti, inovativne metode daljeg obrazovanja i promocija partnerstava u ovoj oblasti. Diskusija o razvoju politika ilustriraće priče o uspjehu kao i buduće izazove. Tokom konferencije bit će otvorena izložba „Ljudi i mjesta Bosne i Hercegovine“ Imrane Kapetanović i Filipa Andronika.

Program dostavljamo u prilogu.

Izjave za medije su predviđene u 11:15.

Za više informacija, molimo kontaktirajte:
EU info centar
Amela Hrasnica
Skenderija 3a
387 (0)33 206 851
387 (0)61 364 911
a.hrasnica@euic.ba

Izvor: