Krivična djela migranata u BiH: Počinioci bez identiteta (VIDEO)

U Unsko-sanskom kantonu ove i prošle godine migranti su počinili više od 200 krivičnih djela. Osim tokom procesuiranja, problemi su i prilikom deportacije.

Činjenica da migranti i izbjeglice u Bosnu i Hercegovinu ulaze bez ličnih dokumenata stvara dodatne probleme kada neko od njih počini krivično djelo, prenosi USKinfo.

U Unsko-sanskom kantonu ove i prošle godine migranti su počinili više od 200 krivičnih djela.
Osim tokom procesuiranja, problemi su i prilikom deportacije.

Istražila Aida Hadžimusić.