“Krupa kabine” d.o.o. Bosanska Krupa zapošljava

I- NAZIV RADNOG MJESTA: Stručni saradnik za računovodstvo i finansije, 1 izvršitelj

II- OPIS POSLOVA: Obavlja poslove iz domena ekonomije i računovodstva, vrši sve vrste knjiženja, naplatu potraživanja, obračun plata i poreza, prati propise i osigurava njihovu primjenu, priprema godišnji finansijski plan, sačinjava ekonomske analize i izvještava rukovodstvo, obavlja druge poslove u struci po nalogu pretpostavljenog, primjnjuje mjere zaštite na radu i mjere protiv požara.

III – USLOVI: - Završen fakultet (všs, vss) – iz područja ekonomskih znanosti; - 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; - Znanje engleskog jezika.

IV- TRAŽENE SPOSOBNOSTI: - Samostalnost u radu kao i rad u timu; - Dobre organizacijske vještine; - Želja za daljim učenjem i usavršavanjem.

V- NUDIMO VAM: - Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 4 mjeseca; - Rad u poticajnoj i ugodnoj atmosferi; - Edukaciju i stručno usavršavanje;

- Priliku za lični i profesionalni rast i razvoj; Pozivaju se svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove da prijavu sa kraćom biografijom pošalju na adresu: “KRUPA KABINE” D.O.O. ULICA UNSKA B.B. BOSANSKA KRUPA Ili na e-mail adresu: KRUPA@KK-CAB.COM

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Više informacija možete dobiti na broj telefona: 037/470-026

Izvor: