Kržalić: Problem migranata je jednostavno riješiti

kr
Armin Kržalić, profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, za N1 je govorio o nedavnom incidentu u migrantskom centru Blažuj kod Sarajeva.


Kržalić smatra da će sa ovim incidentom započeti jedan novi negativni trend, za koje tvrdi da je ionako bio u uzlaznoj putanji prema migrantima.

“Nažalost, ovo je eskaliralo i sa sukobom sa institucijama sigurnosti. Mislim da je krajnje vrijeme da država uradi nešto. Ovo pokazuje da je BiH jedina zemlja u regionu koja nema uspješnu strategiju upravljanja migracijama i rješavanja pitanja migranata”, kazao je.

Tvrdi da se svako pitanje društvenog života u BiH ispolitizira do te mjere da građani više to ne mogu ni da prate.

“Nažalost, pokazalo se da naše institucije gotovo svaki problem ispolitiziraju i ne mogu da riješe. Uzmite situaciju i sa nabavljanjem vakcine, situaciju sa migrantima, situaciju sa NATO članstvom. Očito pokazuje da trenutna situacija odgovara samo njima”, istakao je.

Kako riješiti problem migrantske krize

Kržalić tvrdi da je problem migrantske krize u BiH jednostavno riješiti.

“Treba samo uraditi novi strateški pristup upravljanja migracijama. Preći sa sistema otvorenih centara na poluzatvorne i zatvorene. Kako bi povećali samu sigurnost migranata, kako bi im omogućili humane uslove boravka, a s druge strane kako bi dobili na povećanju sigurnosti građana”, pojasnio je.

Kazao je da jedna od mjera u novoj strategiji treba biti i vraćanje migranata u matične zemlje, ali da to nije lako uraditi.

“Ta mjera treba da se koristi, ali ne treba zaboraviti da je BiH potpisnica međunarodnih dokumenata. Niko iz BiH ne može biti protjeran, a da to nije u skladu sa zakonom. Mislim da ova mjera neće zadugo zaživjeti u BiH, s obzirom na uslove i da ove aktivnosti iziskuju velika novčana sredstva. Ne možete tog migranta vratiti natrag u Srbiju, nego u njegovu matičnu zemlju. To zahtijeva velika sredstva plaćanja aviona, a s druge strane morate tačno utvrditi njegov indentitet”, kazao je.

Upravljanje migrantskim centrima

Prfesor Kržalić smatra da se u BiH mora promijeniti samo upravljanje migrantskim centrima.

“Mi smo jedina država u regioni i svijetu gdje država ne upravlja sa migrantskim centrima. Država mora da zna ko ulazi u državu i upravlja tim centrima”, istakao je.

Izvor: