Makarska će plaćati roditeljima da ne upisuju djecu u vrtić

Prema riječima makarskog gradonačelnika Jure Brkana, glavni motiv bio je potaknuti roditelje da ostanu doma s djecom jer je u toj dobi, veli on, nemjerljiva vrijednost ostanka djece u vlastitom domu

Grad Makarska odlučio je plaćati roditeljima 1000 kuna mjesečno da ostanu kod kuće s djecom u dobi od godinu dana do tri godine umjesto da ih upišu u vrtić.

 Novac bi dobivali roditelji djece koja nisu upisana u vrtić i to u periodu trajanja tekuće pedagoške godine.

Prema riječima makarskog gradonačelnika Jure Brkana, glavni motiv bio je potaknuti roditelje da ostanu doma s djecom jer je u toj dobi, veli on, nemjerljiva vrijednost ostanka djece u vlastitom domu umjesto da ih se rano integrira u vrtićku ustanovu.

- Znam koliko znači kada dijete ima s kim ostati nakon isteka porodiljnog, i smatram da nije loše kada nakon rodiljne naknade "uleti" financijska pomoć. Pogotovo zato što kod nas ima dosta roditelja koji rade sezonski - obrazložio je Brkan odluku koja tek treba proći Gradsko vijeće, a koja stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Izvor: