Matični ured u Cazinu radiće sve naredne subote zbog potreba dijaspore

Hhh

 Protekle dvije subote bile su radne za matične urede Grada Cazina zbog potreba velikog broja naših građana iz dijaspore.

S obzirom na broj dokumenata i uvjerenja koji su izdani u to vrijeme, kao i informacije prema kojima je radna subota od velikog značaja za sve one koji uz vikend dolaze u domovinu, donesena je odluka prema kojoj će matični i Ured za dijasporu Grada Cazina raditi trajno i narednim subotama. 

 Prema novoj odluci, terenski matični uredi neće raditi subotom ali će na raspolaganju, u standardnom radnom vremenu, biti matični ured u gradskoj upravi.
Uz matični, radiće i Ured za dijasporu te šalter za ovjere.  Građanima iz dijaspore i dalje je na raspolaganju broj telefona 061 242 771 na koji mogu dobiti sve potrebne informacije.  

Izvor: