Mehić: Poslodavci imaju mogućnost da zatraže provjeru diploma

Svaki poslodavac prilikom zapošljavanja radnika ima mogućnost da provjeri vjerodostojnost diploma kandidata i svjedočanstava kod obrazovnih institucija koje su te isprave izdale, izjavio je za Fenu prodekan za nastavu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (EFSA) Eldin Mehić.

To je, kako je dodao, uobičajena procedura i možda najefikasniji način da se otkriju lažne diplome.

- U tom kontekstu Ekonomski fakultet Sarajevo je svakome na raspolaganju u smislu da potvrdi vjerodostojnost diplome koju izdaje naš fakultet – kazao je Mehić, dodajući da su na internet-stranici EFSA-e dostupni nastavni planovi za svaki studij i informacije o akreditacijama koje Ekonomski fakultet ima, čime se ukazuje na kvalitet stečene diplome.

U BiH i okruženju godinama traje borba s lažnim diplomama i periodično se pojave informacije o lažnom akademskom stepenu kod određenih ljudi, piše Avaz.ba

Najnoviji primjer je afera ''Diploma'', koja je dospjela u javnost nakon što je novinarka portala Žurnal od posrednika uspjela ishoditi originalnu svjedodžbu o završenoj srednjoj medicinskoj školi.

Mehić smatra da afera ''Diploma'' može imati negativne posljedice na zapošljavanje kandidata, naročito bh. državljana koji se prijavljuju na poslove u inozemstvu.

- Diplome koje će kandidati dostavljati na konkurs mogu biti podložne dodatnim provjerama, što će usporiti proces zapošljavanja ili eventualno rezultirati nerazmatranjem kandidata s bh. diplomama – naveo je Mehić.

U kontekstu lažnih diploma, odnosno diploma koje na neki način sugeriraju postojanje određenog nekvaliteta u samom nastavnom procesu i ciljevima učenja koje kandidat postiže, kako je dodao, inspekcijski nadzor generalno može biti od pomoći.

- U tom smislu i Ekonomski fakultet podliježe inspekcijskom nadzoru bilo da je riječ o provjeri vjerodostojnosti diplome, bilo da je riječ o provjeri bilo kojeg aspekta nastavnog procesa i njegove usklađenosti s relevantnom regulativom kantona i Univerziteta - kazao je Mehić.

U tom smislu, kako je dodao, mogu se istaći nedavno donesena nova Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu kojima se bliže uređuje organizacija i izvođenje studija na prvom i drugom ciklusu, integriranom, stručnom i specijalističkom studiju kao i druga pitanja koja se odnose na upis i organizaciju studija, trajanje studija, oblike studija, postupak ispitivanja i ocjenjivanja, uvjete, postupak ekvivalencije i postupak provođenja završnog rada, isprave o studijima te druga relevantna pitanja od značaja za kvalitet nastavnog procesa.

Osim toga, akreditacije AACSB i EPAS koje Ekonomski fakultet ima su potvrda da student koji završi studij postiže, između ostalog, ciljeve učenja navedene u programu, s obzirom na to da stjecanje navedenih akreditacija podrazumijeva rigorozan proces provjere nastavnog procesa na institucijama koje se prijavljuju za stjecanje navedenih akreditacija.

Mehić je naveo da nisu upoznati s time da je neko falsificirao diplomu Ekonomskog fakulteta Sarajevo u posljednje vrijeme.

EFSA je, prema njegovim riječima, zadužen za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u cilju nastavka obrazovanja na tom fakultetu. Taj proces, između ostalog, podrazumijeva provjeru vjerodostojnosti diplome, provjeru kurikuluma i završnog rada koju je kandidat branio na matičnoj instituciji.

U toku procesa Ekonomski fakultet komunicira s Centrom za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja koji ujedno vrše provjeru vjerodostojnosti diplome te daju stručno mišljenje u vezi inostrane visokoškolske kvalifikacije za koju je upućen zahtjev.

- Na osnovu provjere i dostavljene dokumentacije Komisija za akademsko priznavanje diplome Vijeću Fakulteta dostavlja izvještaj koji se razmatra na sjednici tog vijeća – dodao je Mehić.

Ekonomski fakultet Sarajevo, kako je poznato, spada u zajednicu od pet posto najkvalitetnijih visokoškolskih institucija iz poslovnih nauka u cijelom svijetu.

- Naše akreditacije nas zapravo u ovoj situaciji i na našem tržištu čine diferenciranim od drugih fakulteta ekonomije i biznisa. To je suština zbog koje ulazimo u akreditacione procese da bismo na taj način osigurali kvalitet našeg nastavnog procesa, kvalitet studenata koji završavaju naše studije i prepoznatljivost diploma koje Ekonomski fakultet izdaje – naglasio je Mehić.

Izvor: