Migrant u parku u Bihaću vršio nuždu

Migrant

Park kao javna površina trebao bi da služi za opće dobro građana što u ovom slučaju nije bilo.

Susretali smo se sa raznim situacijama od trenutka kada je migrantska kriza postala aktualna na našem kantonu pa do danas.

Njihov broj se smanjio, ali njihovi dolasci u noćnim satima su još uvijek prisutni, a posebno autobusnom linijom koja dolazi iz Sarajeva.

Građani su već naviknuti na takve scene, ali ipak postoje određena ponašanja koja se ne bi smjela tolerisati posebno kada su javne površine u pitanju.

Fotografijom je zabilježeno kako jedan od migranata vrši nuždu u parku u Bihaću i to u području gdje je veliki broj prolaznika.

U neposrednoj blizini se nalazi škola i vrtić tako da se u tom području nalazi i veliki broj djece, što dodatno ovu situaciju karakterizira kao neprihvatljivu.

Možete pročitati i reakcije građana na ovakav događaj, koji je u svakom slučaju za svaku osudu.