Migranti između nadležnosti: Igra gluhih telefona u iščekivanju zime

Migrantska situacija se u Bihaću i Velikoj Kladuši ponovo pretvara u sukob nadležnosti, trošenju sredstava i koordiniranju između vladinih, nevladinih i međunarodnih institucija.

Dogovorene aktivnosti na rješavanju smještaja, zaštite upravo zbog tog su prespore. U Privremenom kampu Trnovi ista slika. Ne osjeti se prelazak migranata i izbjeglica u Kamp u „Miralu“. I pored ovog na stotine ih je na ulicama, odnosno pod vedrim nebom, čekaju zimu. Kasni se i sa aktivnostima na osiguranju uvjeta, najavljene iz UNHCR i IOM-a.

O dodjeli sredstava za pomoć u upravljanju migracijama još se samo govori. Bihać, koji je na udaru i koji i dalje najviše trpi, u situaciji je da tek pregovara oko sredstava, koje bi trebao dobiti posredstvom IOM-a.

Evidentno je da je problem, posebno u Velikoj Kladuši, oko nepoduzimanja adekvatnijih mjera upravo zbog kašnjenja u dogovoru državnih institucija i IOM-a. Zato se ovdje sve teže nose sa trenutno prisutnim brojem migranata, kako zbog evidentiranih problema tako i sve izraženijeg narušavanja javnog reda i mira od strane migranata, koji i dalje pristižu.
        

Izvor: