Skupština USK: Migrantska kriza izdominirala (VIDEO)

Kako se i očekivalo, jučerašnja skupštinaka rasprava o informaciji o stanju sigurnosti, sigurnosti saobraćaja, stanju sigurnosti vršnjačkog nasilja i stanju nasilja u porodici na području Unako- sanskog kantona za 2018 godinu uglavnom se pretvorila u raspravu o migrantskoj krizi. Većina zastupnika uglavnom je ukazivala na prekobrojno prisustvo migranata, i sve ono što je vezano uz njihov boravak na prostoru USK-a, u proteklih godinu i po dana. Nakon duže rasprave informacija je usvojena sa najavom skorog održavanja tematske sjednice Skupštine USK-a, vezane za migrantsku situaciju u USK

U svojim raspravama  o sigurnosnoj situaciji  zastupnici su  uglavnom iznosili svoje stavove o  problemima koji naši građani imaju sa migrantskom populacijom, piše RTV USK.

Predsjedavajući Skupštine, Agan Bunić  najavio je  da će se u aprilu održati tematska sjednica  vezana za migrantsku krizu  na kojoj bi se trebale donijeti određene  konkretne  mjere i zaključci. Zastupnik Zikrija Duraković je mišljenja  da bi na  tematsku sjednicu trebale biti pozvane sve nadležne institucije  sa  državnog i federalnog nivoa  u čijem djelokrugu rada je pitanje migranata.

U svom izlaganju zastupnica Zinajda Hodžić naglasila je da migrantska kriza zaista veliki problem  koji je prisutan u našem kantonu. Mišljenja je  da se pod teretom te krize ne smiju potisnuti  drugi bitni problemi s kojim se suočava naše društvo prevashodno misleći  na  vršnjačko nasilje   i nasilje u porodici.

U daljem zasjedanju zastupnici su  ramatrali i usvojili programe rada i financiske planove domova zdravlja u Bihaću, Bužimu i Velikoj Kladuši za 2019 godinu. Usvojena je i Inicijativa za donošenje novog Zakona o izmjenama i dopunama zakona  o koncesijama, uz zaključak da Vlada u narednih  trideset dana u skupštinsku proceduru  uputi Nacrt novog zakona.

Izvor: