Migrantske porodice izmještene iz napuštenih objekata na području USK

Migranti
Migranti su nelegalno boravili u objektima u kojima nema uslova za bilo kakav smještaj u toku zime, inicirane su aktivnosti na njihovom izmještanju u privremene prihvatne centre od strane Službe za poslove sa strancima.

 

Na području USk poduzete su pojačane aktivnosti od strane inspektora navedene službe a sve u cilju pojačane kontrole kretanja i boravka stranaca na ovim prostorima.

Utvrđeno je da u mjestu Bosanska Bojna, u napuštenim objektima,  boravi nekoliko desetina migrantskih porodica, u neposrednoj blizini granice sa Republikom Hrvatskom.

Migranti su izmješteni sa ovog lokaliteta te su zbrinuti u privremenim prihavtnim centrima Borići i Sedra koji su inače formirani za smještaj porodica i ranjivih kategorija migranata.

Služba za poslove sa strancima je u poslijednja tri dana u prihvatne centre smjestila 53 migrantske porodice sa ukupno 199 članova, od čega 105-ero djece, a u saradnji sa Graničnom policijom BiH, Ministarstvom unutrašnjih poslova USK i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM). Svi su izmješteni sa navedenog lokaliteta.

Privremeni staratelj je određen za dva maloljetnika za koje je utvrđeno da su bez pratnje.

U skladu sa epidemiološkim mjerama, nad ovim migrantima je izvršena medicinska trijaža te su smješteni u izolacijski dio ovih centara.

Svi kapacioteti za smještaj migranata su popunjeni na području USK, gdje je trnutno smješteno više od 3.200 migranata.

Izvor: