Ministar građenja USK u radnoj posjeti općinama B. Petrovac, Ključ i S. Most

asd
Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša USK-a Adnan Alagić, skupa sa savjetnikom premijera Kantona Nedžadom Kudelićem, boravio je danas u radnoj posjeti načelnicima općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most

Razgovaralo se o aktivnostima Ministarstva po pitanju donošenja važnih zakona, prije svega onog o građenju i novog Zakona o legalizaciji. Kako je rečeno, lokalne zajednice se upravo suočavaju sa najvećim problemima u oblasti olakšavanja investitorima procedure ulaganja u gradnju

Izvor: