Ministar privrede USK o problemu deponije u Sanskom Mostu

Nijaz Kadirić
Ministar privrede USK, Nijaz Kadirić (Nezavisni blok), dotakao se jedne od izuzetno važnih tema za Sanski Most, a to je pitanje deponije.

 

Kako bi se pronašlo najbolje rješenje za upravljanje otpadom, ministar Kadirić je više puta posjetio Zenicu i njenog gradonačelnika kao i direktora njemačke firme Alba kako bi se na licu mjesta upoznao sa rješenjima koja u ovom gradu već izuzetno dobro funkcionišu.

Prema mišljenju ministra, Sanski Most ima ozbiljan problem sa deponijom koja se nalazi u neposrednoj blizini grada i da je neophodno pronaći dugoročno rješenje kako deponije tako i rada JKP Sana koje se već šest godina nalazi u stečaju.

Rješenje navedene problematike, ministar Kadirić, vidi kroz pet sistemskih koraka i to : prvi korak je rješavanja stečaja grantom iz budžeta, drugi korak uvođenje privatnog partnera sa jasno definisanim obavezama obje strane, treći korak izgradnja nove deponije sa bar još jednom općinom (Ključ), četvrti korak sanacija stare deponije i peti korak uvođenje sistema upravljanja otpadom u cijelosti i na cijeloj teritoriji Općine

Ovo je samo jedna od niza tema i problema kojih se ministar Kadirić dotakao u proteklom periodu, a sve u cilju boljeg funkcionisanja ne samo Općine Sanski Most, već i Unsko-sanskog kantona u cjelini

Izvor: