Mirković: Evo amandmana, sad je do tebe, Fadile!

Možete ga ignorirati, potcjenjivati, minimizirati njegov rad ili ga diskriminirati “ovako ili onako”, ali krajiški kantonalni i zastupnik u Domu naroda FBiH Željko Mirković otvoreno se bori za Unsko-sanski kanton (USK) , daje zadatke federalnom premijeru Fadilu Novaliću i dijeli lekcije “nabrijanim” zastupnicima iz Krajine (onim koji čine poziciju) koji sebe vide kao predestinirane tumače i zaštitnike interesa Krajine. A ništa pod milim Bogom ne čine za ovu regiju,dok pritom ne zaboravljaju sebe i svoje lične benefite.

Mirković je sa 20 amandmana kapitalnih investicija u Krajini na usvojeni Nacrt budžeta FBiH za 2018. godinu u visini od 2,9 milijardi KM dao priliku premijeru Novaliću da usvajanjem barem dijela ovih prijedloga pokaže da USK nije “siroče ” federalne vlasti što se Sarajevu sa opravdanjem dvije decenije spočitava.

marginu već nedostaju projekti, dostavljamo amandmane na budžet Federacije BiH i očekujemo da iste uvaži u cjelosti, i na taj način djelimično ispravi nepravdu i dosadašnju lošu praksu zaobilaženja Krajine u širokom luku. Kao što sam i obećao pomoć Fadilu Novaliću koji tvrdi kako nema projekata sa Unsko-sanskog kantona, evo pomažemo sa 20 amandmana koje podnosi grupa zastupnika i delegata SDP iz USK u Parlamentu FBiH. Dalje je do Fadila Novalića, a vidjet ćemo da li mu je i koliko stalo do Krajine, kazao je poslanik SDP-a Željko Mirković.

Amandmani:

AMANDMAN I

KOD: 6154 – Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta
Prijedlog: Smanjiti ovaj KOD za 3.000.000,00 KM i za isti iznos povećati KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer NP ”UNA”, sredstva namjenjena izgradnji tj. modernizaciju postojećih lokalnih i šumskih puteva u Nacionalnom parku Una (u dužini 22 km) koji vode do najatraktivnije i najposjećenije prirodne vrijednosti u Nacionalnom Parku ”Una” – Štrbački buk

AMANDMAN II

KOD: 6141 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH

Prijedlog: Smanjiti ovaj KOD za 500.000,00 KM i za isti iznos povećati KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer NP ”UNA”, u svrhu izgradnje tj. modernizacije postojećeg regionalnog puta R-408 u Nacionalnom parku Una, Kulen Vakuf – Martin Brod (dužine 4 km).

AMANDMAN III

KOD: 6154 – Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta
Prijedlog: Smanjiti ovaj KOD za 1.000.000,00 KM i i za isti iznos otvoriti novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sredstva namjenjena izgradnji i modernizaciji postojećeg regionalnog puta R-14.2 Bosanski Petrovac – Bosanska Krupa.

AMANDMAN IV

KOD: 6154 – Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta

Prijedlog: Smanjiti ovaj KOD za 2.000.000,00 KM i i za isti iznos otvoriti novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sredstva namjenjena rekonstrukciji i modernizaciji postojećeg regionalnog puta R-401 Bosanska Krupa–Otoka-Bužim-Velika kladuša u dužini od 70 km.

AMANDMAN V

KOD: 6154 – Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta

Prijedlog: Smanjiti ovaj KOD za 500.000,00 KM i i za isti iznos otvoriti novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sredstva namjenjena rekonstrukciji i modernizaciji postojećeg regionalnog puta R-405 Sanski Most–Banja Luka.

AMANDMAN VI

KOD: 6154 – Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta

Prijedlog: Smanjiti ovaj KOD za 5.000.000,00 KM i i za isti iznos otvoriti novi KOD 6154 Kapitalni transferi javnim preduzećima – sredstva namjenjena dovršetku izgradnje novog magistralnog puta M-4.2 Bihać – Bosanska Krupa.

AMANDMAN VII

KOD: 6154 – Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta

Prijedlog: Smanjiti ovaj KOD za 1.000.000,00 KM i i za isti iznos otvoriti novi KOD 6154 Kapitalni transferi javnim preduzećima – sredstva namjenjena rekonstrukciji i modernizaciji magistralnog puta M-15 Ključ – Sanski Most do skretanja za Crljen.

AMANDMAN VIII

KOD: 6154 – Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta

Prijedlog: Smanjiti ovaj KOD za 1.000.000,00 KM i i za isti iznos otvoriti novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sredstva namjenjena rekonstrukciji i modernizaciji lokalnih cesta na području općine Bosanska Krupa.

AMANDMAN IX

KOD: 6154 – Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta

Prijedlog: Smanjiti ovaj KOD za 1.000.000,00 KM i i za isti iznos otvoriti novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sredstva namjenjena rekonstrukciji i modernizaciji lokalnih cesta na području općine Bihać.

AMANDMAN X

KOD: 6145 – Finansiranje razvojnih projekata u FBiH za 2018.godinu.

Prijedlog: Smanjiti za ovaj KOD za 2.000.000,00 KM i za isti iznos otvoriti novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Sredstva namjenjena izgradnji kanalizacionog sistema sa prečistačima na području općine Ključ.

AMANDMAN XI

KOD: 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine za 2018.godinu.

Prijedlog: Smanjiti za ovaj KOD za 1.000.000,00 KM i za isti iznos usmjeriti na novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Sredstva namjenjena izgradnji kanalizacionog sistema sa prečistačima na području općine Ključ.

AMANDMAN XII

KOD: 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine za 2018.godinu.

Prijedlog: Smanjiti za ovaj KOD za 3.000.000,00 KM i za isti iznos otvoriti novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Sredstva namjenjena za sanaciju Kantonalne bolnice ”dr.Irfan Ljubijankić” Bihać.

AMANDMAN XIII

KOD 6145 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Podsticaj za poljoprivredu.

Prijedlog: Smanjiti za ovaj KOD za 3.000.000,00 KM i za isti iznos otvoriti novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Sredstva namjenjena za sanaciju šteta u poljoprivrednoj proizvodnji na USK.

AMANDMAN XIV

KOD 6000 Tekuća rezerva – Vlada Federacije BiH za 2018.godinu.

Prijedlog: Smanjiti za ovaj KOD za 500.000,00 KM i za isti iznos otvoriti novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Sredstva namjenjena zamjeni i modernizaciji pumpnog postrojenja grada Bihaća na izvorištu Klokot.

AMANDMAN XV

KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Projekat WB – Svjetske banke podrške zapošljavanju.

Prijedlog: Smanjiti za ovaj KOD za 1.500.000,00 KM i za isti iznos otvoriti novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Grad Bihać, Poslovna zona Kamenica – izgradnja komunalne infrastrukture.

AMANDMAN XVI

KOD 8213 Nabavka opreme

Prijedlog: Smanjiti za ovaj KOD za 500.000,00 KM i za isti iznos otvoriti novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – općina Bosanska Krupa – Izgradnja vodovoda Radić.

AMANDMAN XVII
KOD 8213 Nabavka opreme zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća

Prijedlog: Smanjiti za ovaj KOD za 500.000,00 KM i za isti iznos otvoriti novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – općina Bosanska Krupa – Izgradnja vodovoda Jezerski.

AMANDMAN XVIII

KOD 8215 Nabavka stalnih sredstavan u obliku prava

Prijedlog: Smanjiti za ovaj KOD za 500.000,00 KM i za isti iznos otvoriti novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – općina Bosanska Krupa – Završetak gradnje i opremanje Gimnazije Bosanska Krupa.

AMANDMAN XIX

KOD 8216 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje – Smještaj institucija Vlade Federacije BiH

Prijedlog: Smanjiti za ovaj KOD za 500.000,00 KM i za isti iznos usmjeriti na novi KOD 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – općina Bosanska Krupa – Završetak gradnje i opremanje Gimnazije Bosanska Krupa.

AMANDMAN XX

KOD: 6154 – Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta

Prijedlog: Smanjiti ovaj KOD za 1.200.000,00 KM i i za isti iznos otvoriti novi KOD 6154 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – općina Bužim – izgradnja zaobilaznice u Bužimu.

 

(Izvor: mojUSK.ba)