Misija MMF-a: Zabilježen značajan oporavak BiH, provedba reformi sporija od očekivanog

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pod vodstvom Nadeema Ilahija posjetila je Sarajevo i Banju Luku u periodu od 7. do 21. maja 2018. godine kako bi razgovarala o novijim ekonomskim kretanjima i o politikama za drugi pregled ekonomskog programa s Bosnom i Hercegovinom, koji dobija podršku iz kreditne linije MMF-a za proširene aranžmane.

"Ekonomski program s Bosnom i Hercegovinom i dalje je na pravom putu. Osoblje MMF-a i vlasti u Bosni i Hercegovini postigli su sporazum, koji podliježe odobrenju Izvršnog odbora MMF-a, a u vezi politika neophodnih za zaključivanje drugog pregleda u okviru Proširenog aranžmana. Izvršni odbor MMF-a razmatrat će zaključivanje drugog pregleda po ispunjavanju jedne prethodne mjere. Zabilježen je značajan oporavak, uglavnom pod utjecajem veće privatne potrošnje i izvoza. Stopa nezaposlenosti je znatno smanjena. Preliminarni podaci o poreznim prihodima, doznakama i bankovnim kreditima navode na zaključak da će se ovaj pozitivni trend nastaviti i dalje tokom 2018. godine", kazao je Ilahi. 

Istakao je da je izvršenje programa na zadovoljavajućem nivou, te da su ispunjeni svi fiskalni ciljevi programa. 

"Ukupni budžetski suficit je dostigao dva posto BDP-a u 2017. godini, uglavnom zahvaljujući tome što su vlasti ograničile ukupnu potrošnju. Misija pozdravlja nedavno usvajanje rebalansa budžeta u Federaciji i Republici Srpskoj, što će omogućiti dodatno finansiranje kapitalnih projekata koji potiču rast. Napredak u provedbi reformi je bio sporiji od očekivanog. Apeliramo na Parlamentarnu skupštinu BiH da usvoji novi Zakon o osiguranju depozita. Zakoni o bankama i agencijama za bankarstvo su već usvojeni na entitetskom nivou, a neusvajanje novog Zakona o osiguranju depozita odlaže modernizaciju zakonodavstva u sektoru bankarstva u cijeloj zemlji", naveo je Ilahi. 

Dodao je da su potrebni dodatni napori kako bi se otvarala radna mjesta u privatnom sektoru.

"Prethodna mjera za završetak drugog pregleda ja da Vlada FBiH dostavi Parlamentu FBiH prijedloge zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima u skladu sa preporukama osoblja MMF-a. Misija je ohrabrena mjerama koje vlasti poduzimaju u pogledu jačanja finansijskog sektora. Potičemo vlasti da u dolazećem periodu udvostruče napore usmjerene na provedbu strukturalnih reformi. Osoblje MMF-a je spremno pomoći vlastima. Očekuje se da će Izvršni odbor MMF-a razmatrati drugi pregled na ljeto 2018. godine. Odobrenjem pregleda bi se omogućila isplata u iznosu od 31,6217 miliona SDR, blizu 38 miliona eura", istakao je Ilahi.

Izvor: