Mjere i njihovo poštivanje: Kontrola obaveznog nošenja maske između nadležnosti

.
- Obaveza nošenja maske u zatvorenom i otvorenom prostoru, sudeći prema iskustvu iz drugih zemalja, opsežan je posao i zadatak pred onim institucijama koje vrše kontrolu...

BIHAĆ, 4. novembra - Nošenje maske na otvorenom i u zatvorenom prostoru u Unsko – sanskom kantonu je obavezno shodno odluci Kriznog štaba Ministarstva zdravstva.

Kontrolu mjera i provedbe odluka Štaba, prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, vrši Kantonalna inspekcija koja ima samo tri inspektora. Sada je pokrenuta inicijativa za izmjenu Zakona o javnom redu i miru prema kojem bi ovaj posao preuzela policija jer Kantonalna inspekcija, sa tri sanitarna inspektora na raspolaganju, nema kapacitet za obavljanje ovih poslova. 

Prema riječima Nermine Ćemalović, predsjednice Kriznog štaba resornog ministarstva, Vlada USK je usvojila tu izmjenu koja ide u dalju proceduru, a njen smisao je da policija pruži pomoć inspekciji da mogu kontrolisati sve subjekte koji bi trebali poštovati propisane naredbe. 

S druge strane, ministar unutrašnjih poslova Nermin Kljajić nije prihvatio inicijativu smatrajući da policija ima svoje nadležnosti za koje je odgovorna.

Izvor: