Na višim nivoima u BiH mnogo više korupcije i oslobađajućih sudskih presuda

U okviru svojih aktivnosti u borbi protiv korupcije, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavila je izvještaj pod nazivom "Praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH - prva procjena".

Analiza i preporuke predstavljene u ovom izvještaju nastale su kao rezultat praćenja okončanih predmeta korupcije pred sudovima u BiH.

Francesco de Sanctis iz Misije OSCE-a kazao je kako je cilj ovog izvještaja da domaće institucije i javnost pruži nepristrasnu i konstruktivnu analizu odgovora pravosuđa na korupciju.

"Ovaj izvještaj se bazira na praćenju predmeta korupcije na svim sudovima u Bosni i Hercegovini i pominju se bezbrojni primjeri predmeta protiv visokoprofiliranih izvršilaca koji su se završili oslobađajućim presudama, ne zbog kompleksnosti predmeta ili sposobnosti odbrane, već zbog upitnog ili lošeg tumačenja zakona sudija ili tužilaca", kazao je De Sanctis.

U preporukama OSCE poziva VSVT, kao tijelo koje je odgovorno za naprednu obuku nosilaca pravosudnih funkcija, da preduzme esikasne mjere kako bi unaprijedili kapacitet tužilaca posebno kod pisanja optužnica te istrage finansijskih aspekata korupcije, kao i sudija.

"Naš izvještaj se bazira na praćenju 67 predmeta korupcije koji su pravosnažno okončani u periodu od 2010. od 2017. godine. Na osnovu statusa optuženog ili štete koja je načinjena javnom interesu, kategorizirali smo ih u tri kategorije, visoka korupcija, korupcija srednjeg ranga i predmete sitne ili administrativne korupcije. Od ovog broja četrnaest predmeta bila je visokog ranga, 22 srednjeg, 31 sitne korupcije. U predmetima visokog ranga osam je okončano oslobađajućim presudama, dva predmeta su bila djelimično osuđujuća, dok su samo četiri presude bile osuđujuće", kazao je Francesco de Sanctis.

Kad se to uporedi s predmetima nižih nivoa korupcije, nastavlja de Santis, tu je bilo veći broj osuđujućih presuda, pa se može dobiti i odgovarajući zaključak. 

Dragan Popović, zamjenik glavnog kantonalnog tužioca Srednjobosanskog kantona, kaže kako se danas razgovara o načinima borbe protiv korupcije u skladu s ovlaštenjima koje imaju tužitelji i suci.

"Ovaj izvještaj smatram vrlo korisnim jer kroz analizu predmeta su vidljive i slabosti i dobre strane postupaka, tako da se mogu izvući korisni zaključci. Kod ovog broja oslobađajućih presuda kod visoke korupcije stvar je i kvalitete istraga i dokaza", smatra Popović.

Predstavljanju izvještaja prisustvovali su nosioci pravosudnih funkcija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Izvor: