Održana sjednica Vijeća roditelja JU OŠ “Harmani 2” Bihać: Naša škola će rado primiti 30 učenika migranata

Da ipak ima razumnog rukovodstva jedne škole, govori i Uprava Osnovne škole “Harmani II” Bihać koja je odlučila da prihvati djecu migranata i obezbijedi im jedan razred kako bi i oni redovno pohađali nastavu kao i naša djeca.

Na sinoćnjoj sjednici Vijeća roditelja naše škole jednoglasno je podržan prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko sanskog kantona o uključivanju djece stranih državljana u obrazovni proces.

Naša škola bi trebala primiti oko 30 učenika/djece stranih državljanja.

Također, Vijeće roditelja naše škole odobrilo je zahtjeve za prikupljanje pomoći za liječenje Suvada Samardžića i blizanaca Ammara i Davuda Derviševića.

Ovo je još jedan primjer pozitivnog shvatanja problema i zdravog rukovodstva škole koja svojim primjerom pokazuje da su svjesni svih problema u kojima se nalaze djeca migranata kao i činjenice da su i naša djeca imala sličan problem u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu te da su na ovakav ili sličan način bila primljena u škole u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj…

Izvor: