Nema više granica: Ukida se roming za BiH

Već duže vrijeme postoji inicijativa da se potpiše sporazum za zemlje Zapadnog Balkana o ukidanju ovih nameta, ali je za sada najizvjesnije da će taj sporazum parafirati BiH, Srbija, Makedonija i Crna Gora, koje su prije nekoliko godina postigle dogovor o snižavanju cijena rominga.

Tom dogovoru htjela se priključiti i Albanija, a sada su sve veći spoljni pritisci da se na to i pristane.

Treba vidjeti da li će se ukinuti roming za Srbiju, Makedoniju, BiH i Crnu Goru ili će se čekati da bude možda potpisan sporazum za cijeli Zapadni Balkan, u aprilu. Jedna je ideja da se potpiše sporazum samo za ove četiri zemlje. 

To bi praktično značilo da bi roming bio ukinut u ljeto 2021. godine. Prema riječima srbijanskog ministra Rasima Ljajića, period od dvije godine bit će potreban za prilagođavanje i pripreme, kada je riječ o potpunom ukidanju rominga. 

Za ove četiri zemlje, to bi sve moglo relativno brzo da se završi, ali je politički sporno pitanje ostalih.

Ranije je postojala inicijativa da se potpuno ukine roming na prostoru Zapadnog Balkana, odnosno da se i te zemlje priključe Direktivi za ukidanje rominga u EU, koja je za članice EU potpuno i ukinula roming. 

Od toga, ipak, ništa nije bilo.

Izvor: