Nije usvojena Odluka o privremenom finansiranju

Foto: Rvk
Odluka o privremenom finansiranju za 2022. godinu nije dobila potrebnu većinu za usvajanje na danas (četvrtak, 13. januara) održanoj 8. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Velike Kladuše.

Za usvajanje Odluke glasali su vijećnici Laburističke stranke BiH, dok su suzdržani bili vijećnici SDA, Naše stranke, NES-a, SDP-a i nezavisni vijećnici. Kako Odluka o privremenom finansiranju nije dobila zeleno svjetlo, a Zakonom o budžetima u F BiH predviđeno je da u slučaju kada se do kraja tekuće godine ne donese budžet za narednu godinu, da se na osnovu nje nastavlja finansiranje poslova, funkcija i programa budžetskih korisnika, očigledno je da je blokirano finansiranje Općinskog organ uprave i svih onih koji su naslonjeni na Budžet.

Podsjećamo da je Općinsko vijeće tek jučer, (12. januara ) na nastavku 7. redovne sjednice usvojilo Nacrt budžeta za 2022. godinu i uputilo ga u javnu raspravu. Potrebne većine nije bilo ni za usvajanje Prijedloga Programa zajedničke komunalne potrošnje za ovu godinu. S obzirom da ovaj materijal nije usvojen nije bilo osnova da vijećnici raspravljaju o Odluci o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području Općine Velika Kladuša za tekuću godinu.

Podršku vijećnika dobio je Nacrt Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi i Zaključkom je upućen u javnu raspravu isključivo u pisanoj formi u trajanju od 10 dana. Svoje prijedloge, sugestije i primjedbe građani će moći dostaviti pismenim putem (e-mail, poštom ili ličnom predajom u zgradi Općine).

Ovlašteni predlagač Općinski načelnik tražio je da se na dnevni red današnje sjednice po hitnom postupku uvrsti Prijedlog Odluke o formiranju komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, međutim isti nije dobio potrebnu većinu da se nađe na dnevnom redu.

Izvor: