NOVA PRAVA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE: U slučaju teške bolesti, tri prosječne plaće

Prema izmjenama i dopunama, naknada za slučaj teške bolesti ubuduće će iznositi tri prosječne plaće na nivou Federacije BiH i izjednačena je s visinom koju imaju drugi uposlenici u Kantonu Sarajevo. Ranije je visina te naknade iznosila dvije prosječne plate.

Naknada za prevoz na posao i s posla je sada utvrđena u novčanom iznosu što će doprinijeti izjednačavanju policijskih službenika s drugim uposlenicima u Kantonu Sarajevo i drugim policijskim agencijama.

Usvojena je i izmjena koja se odnosi na prekid radnog odnosa zbog činjenice da policijski službenik nije prošao sigurnosnu provjeru, a koja je usaglašena sa zakonom koji reguliše tu oblast i s Uredbom o prekobrojnosti policijskih službenika koju je Vlada KS nedavno usvojila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUPKS) i resorni ministar će nastaviti s aktivnostima koje imaju za cilj stvaranje što boljih uslova rada policijskih službenika i ostalih uposlenika, javlja Fena.

Od svih uposlenika se očekuje, a što im je i obaveza, da poslove i zadatke iz svoje nadležnosti izvršavaju profesionalno, zakonito i u skladu sa najvišim standardima, čime će osigurati još povoljniji sigurnosni ambijent svima građanima i posjetiocima glavnog grada Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo – saopćeno je iz MUP-a KS.

Izvor: