Nova pravila za nezaposlene koji su prijavljeni na BIRO

Nezaposlene na evidenciji Biroa rada u Federaciji BiH prilikom prijavljivanja za posao očekuju nova pravila. Umjesto dosadašnjih dva mjeseca, Birou rada morat će se javljati svakih 45 dana. Osim toga , nezaposlene osobe koje se prvi put prijavljuju na biro morat će potpisati izjavu da nigdje ne rade i da će, u suprotnom, snositi materijalnu i krivičnu odgovornost, kažu u Službi za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona.

U Unsko-sanskom kantonu na posao čeka oko 38 hiljada nezaposlenih, a najviše ih je u Bihaću i Cazinu. Podsjećamo, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je pružio tehničku podršku Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u izradi novog Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja, sa namjerom da se na taj način uvedu elementi Reformskog paketa, odnosno da se jača savjetodavna funkcija.

U sklopu usvojenog Pravilnika, najznačajnija stavka je ona koja se odnosi na aktivno traženje posla od strane nezaposlenog lica a jasno je definisana članom 12. koji propisuje da je “nezaposlena osoba obavezna pridržavati se uslova o aktivnom traženju posla”.

U sklopu ovog člana navedene su i aktivnosti i stavke koje aktivno traženje posla iz perspektive nezaposlenog lica obuhvata – između ostalog te aktivnosti podrazumijevaju učešće u grupnom informisanju, ali i individualnim savjetovanjima te procesu profilisanja na čemu Projekat zapošljavanja mladih (YEP), a koji podržava Vlada Švicarske.

Izvor: