NSRS danas o zahtjevu za podnošenje izvještaja visokog predstavnika

icko
Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) razmatrat će danas informaciju u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja visokog predstavnika o civilnom sprovođenju mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini za period 2009. – 2020. sa prijedlogom zaključaka.

 

Pred poslanicima će biti i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je propisana kazna doživotnog zatvora za najteža krivična djela.

Na predloženom dnevnom redu su i prijedlozi zakona o protivgradnoj zaštiti, o slobodnim zonama Republike Srpske, o gradu Derventa, te o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji, Zakona o krivičnom postupku i Zakona o gasu.

Planirano je i razmatranje nacrta zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj, o zaštiti od uznemiravanja na radu, o studentskom standardu, o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju, te o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu.

Na sjednici bi trebalo da bude riječi i o Prijedlogu deklaracije o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj, koji je podnio narodni poslanik Igor Crnadak.

Narodna skupština bi trebalo da razmatra i prijedlog ovogodišnjeg budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske i Prijedlog programa poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za period 2021. – 2025. godina.

Pred poslanicima će biti i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) po projektu razvoja seoskog preduzetništva i agrara.

Bit će riječi i o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za prvu fazu programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine uz korištenje višefaznog programskog pristupa.

Na dnevnom redu sjednice je i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat oporavka i podrške firmama/poslovnim subjektima, te prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije za auto-put Banjaluka – Prijedor, po skraćenom postupku.

Kao prva tačka dnevnog reda predviđena su poslanička pitanja i odgovori – “Aktuelni čas”.

Izvor: