NSRS: Danas se glasa o uvođenju doživotne kazne zatvora

nsrs
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske jučer su razmotrili prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika kojim je predviđeno uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža krivična djela i najteže oblike krivičnih djela. O ovom prijedlogu poslanici će se izjasniti danas.

U obrazloženju prijedloga navodi se da se kazna doživotnog zatvora propisuje za krivična djela: teško ubistvo, obljuba s djetetom mlađim od 15 godina ako je usljed djela nastupila smrt djeteta, ubistvo predstavnika najviših organa RS-a, najteži oblici krivičnih djela protiv ustavnog uređenja RS ako je pri izvršenju djela učinilac umišljajno lišio života jedno ili više lica, terorizam ako su djela imala za posljedicu velika razaranja ili smrt jednog ili više lica, ili ako je pri izvršenju krivičnog djela učinilac neko lice s umišljajem lišio života, uzimanje talaca ako je pri izvršenju krivičnog djela učinilac oteto lice s umišljajem lišio života i izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja koja zajedničkim djelovanjem izvrše krivično djelo propisano Zakonikom.

Tokom rasprave poslanik stranke Ujedinjena Srpska Milan Petković rekao je da se protivi uvođenju doživotne kazne zatvora navodeći da uvođenje novih mjera bez sveobuhvatne analize ne može doprinijeti boljitku. Pojasnio je da ne vidi razlog za uvođenje doživotne kazne zatvora kada u ovom entitetu, koliko se sjeća, do sada nije izrečena nijedna kazna zatvora od 45 godina.

Izmjenama Krivičnog zakonika definisano je da se kazna doživotnog zatvora ne može propisati kao jedina kazna za određeno krivično djelo, a ne može se izreći učiniocu krivičnog djela koji u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršio 21 godinu, trudnoj ženi, učiniocu krivičnog djela čija je uračunljivost u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila bitno smanjena, niti za pokušaj krivičnog djela.

U skladu sa načelima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i stavovima Evropskog suda za ljudska prava koji je već odlučivao o ovom pitanju. Propisuje se mogućnost da se osuđeni kome je izrečena kazna doživotnog zatvora može uslovno otpustiti nakon što izdrži 25 godina zatvora.

Dušica Šolaja, poslanik SNSD-a navela je da smatra opravdanim uvođenje doživotne kazne zatvora za krivično djelo obljuba djeteta mlađeg od 15 godina, ako je usljed tog krivičnog djela nastupila smrt djeteta.

Anton Kaspiović, ministar pravde RS u završnoj riječi o prijedlogu izmjena zahvalio je na afirmaciji u pogledu uvođenja kazne doživotnog zatvora, navodeći da je većina poslanika na taj način govorila o ovom pitanju.

Izvor: