NSRS: Imovina stečena nasljeđem i poklonom oslobođena poreza

asd
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak propisano je da se imovina stečena nasljeđem i poklonom oslobađa poreza na dohodak od kapitalnog dobitka.

Ministrica finansija Republike Srpske Zora Vidović istakla je da će ovim oslobađanjima godišnje u budžetu biti za 1,2 miliona KM manje naplaćeno poreskih prihoda.

"Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak predlažu se određena oslobađanja za korisnike obaveze poreza na dohodak od kapitalnog dobitka, kao i ostalog dohotka u odnosu na vrstu prava ili imovine koja se prenosi na poreskog obveznika", rekla je Vidović u Narodnoj skupštini, obrazlažući navedeno zakonsko rješenje.

Ona je navela da je Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak propisano oslobađanje poreza u okviru srodnika po krvi u pravoj liniji, braće i sestara, bračnih i vanbračnih supružnika, te usvojioca i usvojenika, kao i pokloni učinjeni među srodstvom nepovezanih lica ukoliko ukupna vrijednost na godišnjem nivou ne prelazi 10.000 KM.

Narodna skupština razmotrila je navedeno zakonsko rješenje.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena sutra raspravom o Prijedlogu zakona o faktoringu.

Ovim zakonskim rješenjem uređuju se pojam, predmet i vrste faktoringa, ugovor o faktoringu, prava, obaveze i odgovornosti učesnika, uslovi za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društva, te nadzor nad obavljanjem faktoringa, a prvo da bude faktor dato je i Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske.

Donošenjem navedenog zakona biće povećana naplata potraživanja, a time i likvidnost i solventnost privrednih subjekata, kao i povećanje pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija.

Biće razmatrani Nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi i izvještaji po osnovu Zakona o Fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj.

Sjednica će biti nastavljena u 10.00 časova.

Izvor: