Objavljena mapa poplava koje su ove sedmice pogodile BiH

Laboratorija iz oblasti geografskih informacionih sistema na Prirodno-matematičkom fakultetu Banjaluka (GIS laboratorija) prva je izradila i objavila karte poplavljenih područja u BiH u realnom vremenu.

Profesor doktor Davorin Bajić, koji je i uradio ovu mapu, da mape mogu imati veliki značaj u upravljanju poplavama, saniranju posljedica, budućim projekcijama i analizama, kako za nadležne institucije, tako i za stanovništvo.

Sama platforma je veoma jednostavna za korištenje. Korisnik bira podlogu na kojoj će biti prikazane poplavne mape (satelitska i topografska), te bira dostupnu mapu poplavnih područja za dostupne datume.

U platformu su integrisane mape poplavljenih područja koje se generišu na osnovu radarskih satelitskih snimaka Evropske svemirske agencije iz programa Sentinel 1. Navedeni snimci se obrađuju složenim algoritmima i sa njih se izdvajaju poplavljena područja. Par sati nakon prolaska satelita iznad poplavljenog područja obrađeni snimci već budu dostupni na našoj platformi. Vremenski intervali prolazaka satelita i snimanja terena kreću su od jednog do tri dana, zavisno od područja – objašnjava profesor Bajić.

Proces obrade i prikaza podataka je potpuno automatizovan. Podaci će se svakodnevno ažurirati u periodima trajanja poplava i u zavisnosti od dostupnosti snimaka za pojedina područja, prenosi Fokus.

Na mapi, koju možete pogledati na OVOM LINKU, jasno se vidi popljavljeno područje sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine, odnosno područja oko rijeka Vrbas, Sana, Una i Sava.

Izvor: