„Obrazovanje gradi BiH“: U Udruženje je ugradio svoj životni rad i sebe

Divjak
Filantropska ideja je vodilja ovog Udruženja na čijem čelu je Jovan Divjak bio punih 27 godina, saopćili su

 

Povodom smrti penzionisanog generala Armije RBiH Jovana Divjaka, Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“, čiji je Divjak bio izvršni direktor, objavilo je saopćenje za javnost.

Danas je u Sarajevu, u 84. godini života, preminuo penzionisani brigadni general ARBiH i izvršni direktor Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ Jovan Divjak. 

Rođen je 11. marta 1937. godine u Beogradu. Završio je 12. klasu Vojne akademije u Beogradu, kurs za komandanta bataljona, Komandno-štabnu akademiju i Ratnu školu, te je dužnosti oficira vršio u štabu Teritorijalne odbrane BiH. Tokom rata izvršavao je funkciju brigadnog generala Armije RBiH i pomoćnika načelnika Glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Jovan je bio jedan od osnivača i inicijator ideje o stvaranju današnjeg Udruženja u koje je ugradio svoj životni rad i sebe. Filantropska ideja je vodilja ovog Udruženja na čijem čelu je Jovan Divjak bio punih 27 godina.

Nosilac je velikog broja priznanja za društveno – koristan i humanitarni rad a najvažnija su: Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva, Legija časti Republike Francuske, Orden Lafayette, Plaketa Međunarodnog komiteta lige humanista, Premio Takunda (Italija), Graditelj mira 2013 (Katalonski međunarodni institut za mir)…

Svoj doprinos je dao na brojnim međunarodnim konferencijama i seminarima, zalagao se za poštivanje dječjih i ljudskih prava kao i za kvalitetno i potpuno obrazovanje. Francuski i italijanski izdavači štampali su mu knjigu “Sarajevo, moja ljubav” koja govori o njegovom životnom putu i ratnim događajima u BiH a autor je knjige “Očekujući istinu i pravdu”.

Sve informacije o komemoraciji i sahrani bit će objavljene naknadno.

Izvor: