Od 1995.godine do danas oko 150 hiljada boraca više

Jedinstveni borački registar od 8.oktobra dostupan je na web stranici Federalnog ministarstva za boračka pitanja, ali taj link ovih dana nije operativan

Nekadašnji borci traže da u Registru budu uvedeni i podaci koji borac je bio na borbenim linijama, a koji su bili u neborbenim jedinicama.

Krajem rata 1955.godine bilo je 320 hiljada boraca Armije RBiH, te oko 130 hiljada boraca HVO-a. Danas, 24 godine poslije i jednih i drugih je skoro 600 hiljada, znači oko 150 hiljada navodnih boraca je više. Pored toga, postoje anomalije u spiskovima, koje već decenijama stvaraju najljuće rane onima koji su 4 godine proveli u rovovima, onima koji su izgubili sinove, muževe, braću-naime, dok neki demibilisani borci bukvalno nemaju ni za kruha, drugi koji su valjda bili „bliže vatri“ imaju i stanove i finansijske olakšice, a povremeno i novčane injekcije. Jasno je da nesrazmjeran broj boraca danas i 1995.godine je rezultat različitih, višegodišnjih manipulacija. Znaju svi borci ko je u kojoj jedinici bio na ratištu, a ko je prodavao kafu, cigare, brašno, ko je bio u logistici-kaže Ale Hošić, predsjednik Saveza RVI USK.

U Jedinstvenom boračkom registru nabrojana su imena, prezimena i podatak koliko je ko dana bio u vojnim jedinicama.  Hošić kaže da su to suhi podaci od kojih i nema prevelike koristi. Potrebno je, dodaje, da u Registru stoje podaci o tome koliko je ko i na ime čega, te od koje institucije dobio novca ili nerijetko stan. Ako ne poimenično, Registar makar po činu mora govoriti o visini penzije nekog borca.

Da je bilo manipulacija svjesni su i u Kantonalnom ministarstvu za pitanje boraca-to bi se trebalo ispraviti kroz dopunjavanje Registra. U ovom ministarstvu tokom slijedeće godine namjeravaju zaposliti čovjeka koji bi samo radio na popunjavanju informacija za Borački registar. Samo jednim klikom znalo bi se po imenu i prezimenu gdje je koji borac se borio, koliko vremena je proveo u ratu, da li je bio na borbenoj liniji, te da li je u postratnim godinama imao pomoć različitih boračkih udruženja, kantonalnih ili federalnog resornog ministarstva, da li je ta pomoć bila finansijska ili u vidu pomoći pri stambenom zbrinjavanju, da li je i od koga, te na ime čega određeni borac primio finansijsku pomoć.

Borci, oni koji su doista mladost proveli u rovovima i članovi poginulih traže da se u Registru obavezno navode podaci o tome da li je neki pripadnik Armije BiH ili HVO-a, MUP-a i ostalih vojnih jedinica bio u borbenom ili neborbenom  sastavu. To bi ovim prvima donijelo mogućnost da se pristupi izmjenama i dopunama Zakona o demobilisanim borcima, što bi trebalo rezultirati njihovim većim pravima.

Izvor: