Odluka nakon godinu dana, ne zna se ko je šta inicirao, “pogurao” za Bihać, Zikrija, Ilda, Irma ili Fatka? Vildana ništa? (FOTO)

vlada

Nekoliko proteklih dana svjedočimo da su se zastupnici, kao i politički subjekti koji participiraju u Skupštini USK putem društvenih mreža otimali se u informaciji da će Vlada USK prebaciti sva sredstva gradu Bihaću iz programa utroška dijela sredstava.

Kapitalni grantovi drugim nivoima utvrđeni Budžetom Unsko-sansko kantona za 2020. godinu.

Putem društvenih mreža su koncem aprila 2021. godine, objavili slavodobitno da će se prebaciti sredstva planirana budžetom 2020. godine? Za pohvaliti se? Kako niko nije od zastupnika i zastupnica pitao a šta se čekalo do sad? I kako u aprilu 2021. isplaćujemo što je planirano Budžetom 2020.?

facebook

objava

objava

Uz to sve, otimačina je ko je šta obezbijedio, pa je tako Ilda Alibegović objavila: “U vremenu velikih dugova kantona, migrantskih, virusnih i političkih kriza, zajedno sa kolegicama iz Bihaća, Fatka Kulenović i Irma Dedić Fatkić, ipak smo uspjele usmjeriti i osigurati ova sredstva za naš grad.”

Dok istovremeno POMAK Bihać na svojoj službenoj stranici objavljuje ko je koliko i za šta objavio, objavu POMAK-a niko nije demantirao i možemo ju uzeti kao istinitu dok ju neko ne demantuje.

objava pomak

objava pomak 2

Dio objave POMAK-A kaže kako se generalno ne slažu sa tim da zastupnici preuzimaju ulogu lokalnih zajednica i na taj način sredstva koja se prebacuju lokalnoj zajednici u ovom slučaju Gradu Bihaću je neko drugi unaprijed odredio kako će biti potrošena.

Izvor: