Odobrena kratkoročna pozajmica u iznosu od 300 000 KM Kantonalnoj bolnici Bihać

Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, sazvao je danas vanrednu sjednicu Vlade Kantona na kojoj je razmatran prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Kantonalne bolnice za potpisivanje ugovora o kratkoročnoj pozajmici od Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a, u iznosu od 300 000 KM, na period od 12 mjeseci i sa naknadom kamatne stope u visini od 0,001 %.

Vlada je, na prijedlog ministrice zdravstva Nermine Ćemalović, dala saglasnost na ovu odluku.

- "Novi menadžment Kantonalne bolnice suočava se sa teškim stanjem, gubitak je oko 12 miliona maraka i ova pozajmica od 300 000 KM će pomoći da trenutno premoste probleme, dok u Nacrtu budžeta za 2019. godinu ovo Ministarstvo će planirati za pomoć Kantonalnu bolnicu u iznosu od 2,5 miliona maraka, jer ne možemo dozvoliti da pacijenti trpe, naša osnovna misija je da se osigura kvalitetna zdravstvena usluga građanima USK," kazala je ministrica Ćemalović.

Izvor: