Održan prvi dio ciklusa "Menadzment u obrazovanju"

Obrazovanje
Odrzan prvi dio novog ciklusa "Menadzment u obrazovanju" na temu: Menadzment i liderstvo u organizaciji i saradnji DVV Internacional ,MONKS-a USK i javnih institucija.

 

Obuka se odnosi na direktore ustanova koji u sklopu svojih škola imaju program obrazovanja odraslih.

Njemačka asocijacija za obrazovanje odraslih DVV International – Institut za međunarodnu saradnju njemačkog saveza visokih narodnih škola, ured za BiH, organizator je ovakvih obuka čime se želi pomoći u poboljšanju obrazovnog sistema.

Ova njemačka asocijacija već dugi niz godina surađuje sa našim sistemom obrazovanja, organizirajući razne vrste seminara i obuka.

Obuka “Menadžment u obrazovanju” ima za cilj da doprinese razvoju kompetencija menadžera/direktora obrazovnih institucija i na taj način doprinese kvalitetnijem obrazovnom procesu i sistemu obrazovanja u cjelini.

Izvor: