Održana 7. redovna sjednica OV: „Arifagić Investment“ u Bosanskoj Krupi osniva firmu pod nazivom „FA-Pučenik“

Home

Održana 7. redovna sjednica OV: „Arifagić Investment“ u Bosanskoj Krupi osniva firmu pod nazivom „FA-Pučenik“


Održana je 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na kojoj su, između ostalih, tretirane odluke koje se tiču izvršenja budžeta Općine, funkcionisanja javnih ustanova, daljeg razvoja firme „Arifagić Investment“ kao i rada organa uprave.

Bosanskokrupski vijećnici danas su jednoglasno usvojili Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti vlasniku firme d.o.o. „Arifagić Investment“ Trnopolje da prenese sva prava i obaveze iz ugovora sa Općinom iz juna prošle godine na novu firmu koju pod nazivom „FA-Pučenik“ osniva u Bosanskoj Krupi. 

Ovim je činom, kako se moglo čuti na sjednici, još jednom potvrđena spremnost općine Bosanska Krupa za prihvatanje investicija i opredjeljenost za ubrzani razvoj privrede. Inače, na Pučeniku se radovi na uređenju farme nastavljaju za dvije do tri sedmice, prva zaposlenja nakon registracije firme a prva grla norveških goveda na jesen.

Usvojen je Prijedlog odluka o utvrđivanju liste članova Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona, a potom prijedlozi odluka o imenovanju predsjednika i članova UO javnih ustanova Centar za socijalni rad i Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje.

Nakon duže rasprave sa 14 glasova prihvaćen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama uposlenika u općinskim organima Bosanska Krupa. Ovom odlukom uposlenici, konkretnije vatrogasci, osim prava na povećanje plate od 30% na osnovu posebnih uslova rada stiču pravo i na naknadu za prekovremeni, noćni rad, rad u dane državnih praznika i rad u neradne dane, što je prema tvrdnji načelnika Općine Armina Halitovića, protuzakonito. 

Mnogo je diskusije bilo oko ove odluke, počevši od toga na čiji je prijedlog došla na dnevni red. Nakon pitanja vijećnika, predsjedavajući Općinskog vijeća Tahir Nuhić (A-SDA) kaže kako je predlagač odluke Kolegij, što je prema riječima načelnika nemoguće s obzirom da Kolegij kao koordinaciono-organizaciono tijelo na to nema pravo. Potom se obratio zamjenik predsjedavajućeg OV Mirsad Jusić (SDA) i kazao da se u preambulu odluke stavi „na prijedlog SDA i A-SDA“ koje su na kraju zajedno sa predstavnikom nacionalnih manjina Šemsom Hadžipašićem i usvojili odluku. Kako će se provoditi odluka za koju jedni tvrde da je u skladu sa zakonom, a drugi da nije, znat će se u skorijoj budućnosti.

Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta Općine Bosanska Krupa za 2017. godinu. Njime je samo preciziran način izvršavanja sredstava namijenjenih za zbrinjavanje i uklanjanje pasa lutalica. Sredstva će se, prema odluci, doznačavati nevladinim organizacijama i JKP „10. Juli“ zavisno od projekata koje provode u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavi registra budžetskih korisnika, što je obavezujuće s obzirom da Općina Bosanska Krupa od naredne sedmice prelazi na trezorsko poslovanje.

Većinu glasova dobili su i prijedlozi odluka o raspodjeli sredstava prikupljenih po osnovu dodjele koncesija koje pripadaju Općini Bosanska Krupa. Na projekte energetske efikasnosti raspoređen je dio sredstava iz prošle i ove godine.

U svrhu realizacije aktivnosti u sklopu MEG projekta, vijećnici su općinskom načelniku dali saglasnost za zaključenje ugovora o pružanju javnih vodnih usluga sa JKP „10. Juli“. Potom usvojili niz akata iz imovinsko pravne oblasti.

Izvještaj o radu JOOU općine Bosanska Krupa za 2016., te Program rada JOOU općine Bosanska Krupa za 2017. godinu nisu dobili potrebnu većinu.

Nije prihvaćen ni Program rada i Finansijski plan za 2017. godinu JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“; Izvještaj o radu za 2016. godinu JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“; te Izvještaj o radu za 2016. godinu JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa.

Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća općine Bosanska Krupa u 2016. godini je usvojen, a Informacija Policijske stanice Bosanska Krupa o stanju sigurnosti za februar 2017. godine je primljena k znanju.

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

Topic
Objavio: Pet, 31/03/2017 - 20:02

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top