Održana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću

sad
- Osim unapređenja i ponovnih izbora profesora na nekoliko fakulteta, raspravljalo se i o problemu povrata mjesečnih podataka za obračun prekovremenih sati.

Održana je 63. sjednica Senata Univerztiteta u Bihaću, na kojoj su rektor i dekani fakulteta raspravljali o 23. tačke dnevnog reda.

Osim unaprijeđenja i ponovnih izbora profesora na nekoliko fakulteta, raspravljalo se i o problemu povrata mjesečnih podataka za obračun prekovremenih sati.

Inače, kako je rečeno prekonorma sati čine jednu trećinu sveukupnih nastavnih sati potrebnih za podučavanje studenata.

Stoga je zaključkom koji će biti poslan u kabinet premijera USK, te Ministarstava obrazovanja i finansija, za kojeg su glasali svi prisutni dekani i rektor Univerziteta, pozvano kantonalno rukovodstvo da se pristupi iznalaženju načina rješenje ovih problema, jer se Univerzitet već našao pred tužbenim zahtjevima, a što će u konačnici oštetiti Budžet Kantona.