Posted by: Minela Smajić
0 comments
04 Jan

Danas je održana 17. redovna sjednica Općinskog vijeća.

Na dnevnom redu našlo se 11 tačaka koje se, između ostalog, odnose na privremeno finansiranje Općine Bosanska Krupa, osnovicu za obračun naknada za uređenje građevinskog zemljišta, prosječnu konačnu građevinsku cijenu, bod za komunalnu naknadu, proširenje gradskog groblja-mezarja Lipik, komunalnu potrošnju u 2018. godini, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji JOOU Bosanska Krupa.   

Danas je održana 17. redovna sjednica Općinskog vijeća.

Na dnevnom redu našlo se 11 tačaka koje se, između ostalog, odnose na privremeno finansiranje Općine Bosanska Krupa, osnovicu za obračun naknada za uređenje građevinskog zemljišta, prosječnu konačnu građevinsku cijenu, bod za komunalnu naknadu, proširenje gradskog groblja-mezarja Lipik, komunalnu potrošnju u 2018. godini, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji JOOU Bosanska Krupa.   

Posted by: Mirela
0 comments
30 Dec

Danas je održana sedma sjednica Gradskoj vijeća  na kojoj je usvojen budžet grada Cazina za 2018. godinu. 

Budžet za narodnu godinu usvojen je u visini 22 900 000 KM.

Više u video prilogu:

 

(CazinNET)

Danas je održana sedma sjednica Gradskoj vijeća  na kojoj je usvojen budžet grada Cazina za 2018. godinu. 

Budžet za narodnu godinu usvojen je u visini 22 900 000 KM.

Više u video prilogu:

 

(CazinNET)

Posted by: Minela Smajić
0 comments
29 Dec

Vijeće ministara BiH je na jučerašnjoj sjednici nakon 15 godina rada u državnoj službi razriješilo Zvonimira Kutlešu dužnosti generalnog sekretara Vijeća ministara BiH.


Izvršna vlast imenovala je Roberta Vidovića za vršioca dužnosti generalnog sekretara Vijeća ministara BiH na period do tri mjeseca, počevši od 1. januara 2018. godine. 

Vijeće ministara BiH je na jučerašnjoj sjednici nakon 15 godina rada u državnoj službi razriješilo Zvonimira Kutlešu dužnosti generalnog sekretara Vijeća ministara BiH.


Izvršna vlast imenovala je Roberta Vidovića za vršioca dužnosti generalnog sekretara Vijeća ministara BiH na period do tri mjeseca, počevši od 1. januara 2018. godine. 

Posted by: Azra Dž.
0 comments
28 Dec

Odlukom Fiskalnog vijeća BiH sa računa ministarstava finansija svih kantona u Federaciji, te računa gradova i općina skinuta su milionska sredstva. Bez prethodne najave i obrazloženja, tvrde u Vladi USK koja je tokom ovog mjeseca ostala bez 3,5 miliona KM. Kako je na sjednici Vlade pojasnio premijer Husein Rošić, na taj način vraćaju se obaveze po kreditnim aranžmanima BiH, pa i MMF-a.  Vlada će reagirati na ovaj postupak Fiskalnog vijeća i Ministarstva finansija FBiH i tražiti povrat sredstava.

Odlukom Fiskalnog vijeća BiH sa računa ministarstava finansija svih kantona u Federaciji, te računa gradova i općina skinuta su milionska sredstva. Bez prethodne najave i obrazloženja, tvrde u Vladi USK koja je tokom ovog mjeseca ostala bez 3,5 miliona KM. Kako je na sjednici Vlade pojasnio premijer Husein Rošić, na taj način vraćaju se obaveze po kreditnim aranžmanima BiH, pa i MMF-a.  Vlada će reagirati na ovaj postupak Fiskalnog vijeća i Ministarstva finansija FBiH i tražiti povrat sredstava.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
28 Dec

Zasjedala Vlada USK

Vlada USK je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Prijedlog odluke Kantonalnog ministarstva privrede o odobrenju sredstava korisnicima Programa pružanja podrške malim i srednjim preduzećima za 2017. godinu.

Resorni ministar Samir Sedić pojasnio je da se radi o preduzećima Bašo komerc i MS-ALEM. Bašo komerc koji zapošljava 6 radnika je dobio 10.000 KM, a MS-ALEM, koji zapošljava 43 radnika, dobio je 40.000 KM.

Zasjedala Vlada USK

Vlada USK je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Prijedlog odluke Kantonalnog ministarstva privrede o odobrenju sredstava korisnicima Programa pružanja podrške malim i srednjim preduzećima za 2017. godinu.

Resorni ministar Samir Sedić pojasnio je da se radi o preduzećima Bašo komerc i MS-ALEM. Bašo komerc koji zapošljava 6 radnika je dobio 10.000 KM, a MS-ALEM, koji zapošljava 43 radnika, dobio je 40.000 KM.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
28 Dec

U prostorijama Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa održana je press konferencija užeg rukovodstva SDA i Kluba vijećnika u Općinskom vijeću Bosanska Krupa, povodom novonastale situacije u Općini Bosanska Krupa, koja se tiče kreditnih zaduženja Općine, odnosno problema u kojima se ista u ovom trenutku nalazi.

U prostorijama Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa održana je press konferencija užeg rukovodstva SDA i Kluba vijećnika u Općinskom vijeću Bosanska Krupa, povodom novonastale situacije u Općini Bosanska Krupa, koja se tiče kreditnih zaduženja Općine, odnosno problema u kojima se ista u ovom trenutku nalazi.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
27 Dec

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Bužim na juče održanoj XII redovnoj sjednici Sedmog saziva Općinskog vijeća Općine Bužim  jednoglasno su osvojili budžet Općine Bužim za 2018. godinu u iznosu od 6.432,752,00 KM,  te se ovim Općinsko vijeće Općine Bužim svrstava u red rijetkih općina koje imaju usvojen budžet za sljedeću godinu prije isteka tekuće kalendarske godine.

Pored ove odluke na dnevnom redu našlo se ukupno 11 tačaka o kojima se raspravljalo.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Bužim na juče održanoj XII redovnoj sjednici Sedmog saziva Općinskog vijeća Općine Bužim  jednoglasno su osvojili budžet Općine Bužim za 2018. godinu u iznosu od 6.432,752,00 KM,  te se ovim Općinsko vijeće Općine Bužim svrstava u red rijetkih općina koje imaju usvojen budžet za sljedeću godinu prije isteka tekuće kalendarske godine.

Pored ove odluke na dnevnom redu našlo se ukupno 11 tačaka o kojima se raspravljalo.

Back to top