Sjednica Vlade USK: Razmatrani izvještaji o radu i finansijski izvještaji, kritika na račun rada ‘KB’ u Bihaću

.

 

Ministri su, pored ostalog, usvojili odluke o raspodjeli sredstava iz oblasti kulture, subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih iz budžeta Ministarstva za građenje,  izvještaje o utrošku dijela sredstava po programu poticaja razvoja male privrede za prošlu godinu, te data saglasnost na imenovanje školskih odbora u nekoliko osnovnih i srednjih škola…  

Na današnjoj sjednici Vlada USK je prihvatila izvještaje o radu  sa finansijskim izvještajima za prošlu godinu Šumsko – privrednog društva „Unsko – sanske šume“, Kantonalne bolnice u Bihaću te Kantonalne i univerzitetske biblioteke.

Ministri su, pored ostalog, usvojili prijedlog rješenja o imenovanju članova nekoliko školskih odbora i prijedlog raspodjele sredstava  u oblasti kulture.  Odlukama će Kantonalnoj bolnici biti doznačeno 220.000 maraka za infrastrukturne projekte, te za iste svrhe 150.000 maraka Domu zdravlja Bosanska Krupa. 

Izneseno je niz kritika na račun rada Kantonalne bolnice, a one se, pored ostalog, odnose na zapošljavanje nemedicinskog kadra i primjenu usvojene bolničke liste lijekova. Kako je kazao ministar zdravstva USK-a Muris Halkić, nužno je zaustaviti praksu da pacijenti sami kupuju lijekove u okolnim apotekama, te po zaključku, da se obaveže menadžment da povede računa o kadrovskoj politici i zapošljavanju, posebno kad su u pitanju nemedicinski kadrovi.