Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog sporazuma o zajmu u iznosu 15 miliona eura za projekt Rehabilitacija i modernizacija Pumpno-akumulacijske hidroelektrane "Čapljina"

<p>Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog sporazuma o zajmu u iznosu 15 miliona eura za projekt Rehabilitacija i modernizacija Pumpno-akumulacijske hidroelektrane "Čapljina", koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.</p>

<p>Radi se o sporazumu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar (EP HZHB) (agencija za izvršenje projekta). Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući pet godina grejs perioda.</p>

<p>Cilj je produženje životnog vijeka Pumpno-akumulacijske hidroelektrane "Čapljina", odnosno zamjena dotrajale opreme i modernizacija postrojenja starog 40 godina, a radi podizanja stepena pouzdanosti i raspoloživosti postrojenja.</p>

<p>Očekuje se povećanje moguće proizvodnje električne energije zbog manjeg broja zastoja uslijed kvarova opreme, zatim povećanje raspoloživosti hidroelektrane za pružanje pomoćnih usluga elektroenergetskom sistemu (EES) BiH i bloku Srbija/Hrvatska/BiH.</p>

<p>Indirektne koristi od ovog projekta imat će lokalna zajednica, kao i svi korisnici EES-a u Bosni i Hercegovini.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>ZA REALIZACIJU PROJEKTA ZAŠTITE OD POPLAVA U REPUBLICI SRPSKOJ 19 MILIONA EURA</p>

<p>Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o finansiranju u iznosu 19 miliona eura za realizaciju Projekta zaštite od poplava u Republici Srpskoj s rokom otplate od 25 godina, uključujući grace period od pet godina.</p>

<p>Sporazum se zaključuje između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (EIB).</p>

<p>Radi se o drugoj fazi realizacije Projekta mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj, u okviru koje će biti nastavljene aktivnosti na izgradnji nasipa u općinama, u cilju značajnog povećanja otpornosti u slučaju poplava u prioritetnim područjima.</p>

<p>Ukupna vrijednost ove faze realizacije Projekta procijenjena je na 41,83 miliona eura. Uz 19 miliona eura kreditnih sredstava od EIB-a, od domaće kontribucije i iz drugih izvora će biti osigurano još 22,08 miliona eura.</p>

<p>Prijedlog ugovora će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika odredi ministra finansija i trezora.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>20 MILIONA EURA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE TRAMVAJSKOG SAOBRAĆAJA U KANTONU SARAJEVO&nbsp;</p>

<p>Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu (GrCF2 W2 - Projekt javnog prijevoza Sarajevo, Dio 2) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu 20 miliona eura namijenjenih razvoju infrastrukture tramvajskog saobraćaja u Kantonu Sarajevo.</p>

<p>Sredstva će biti upotrijebljena za sanaciju 19,5 kilometara dugačke dvokolosječne tramvajske pruge u Kantonu Sarajevo, što će doprinijeti poboljšanju javnog prijevoza i pozitivno utjecati na kvalitet zraka i zaštitu okoliša. Očekuje se da će projekt biti završen do 31. decembra 2022. godine.</p>

<p>Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice.</p>

<p>Prijedlog ugovora će Ministarstvo finansija i trezora uputiti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika odredi ministra finansija i trezora.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>PODRŠKA PROJEKTU OBNOVE INFRASTRUKTURE ZA VODOSNABDIJEVANJE U 34 OPĆINE U RS-u&nbsp;</p>

<p>Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju (Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj – II) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (EIB) u iznosu 30 miliona eura.</p>

<p>Projekt se odnosi na izgradnju i obnovu infrastrukture za vodosnabdijevanje, otpadne i olujne vode na području 34 općine u Republici Srpskoj, u periodu od 2020. do 2024. godine.</p>

<p>Cilj&nbsp; projekta je osiguranje odgovarajućih usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije za više od 216.000 stanovnika.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>PODRŽAN PROJEKT IZGRADNJE&nbsp; AUTOCESTE POPRIKUŠE - NEMILA I TARČIN - IVAN NA KORIDORU VC, VRIJEDAN 140 MILIONA EURA&nbsp;&nbsp;</p>

<p>Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju (izgradnja dionice autoceste Poprikuše - Nemila i Tarčin - Ivan na Koridoru Vc) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB).</p>

<p>Radi se o kreditu u iznosu od 140 miliona eura, sa rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda. Ovim sredstvima će biti sufinansirana izgradnja dionica Poprikuša – Nemila i Tarčin – Ivan na Koridoru Vc.</p>

<p>Na dionici Poprikuša – Nemila planirana je izgradnja 5,5 km autoceste, što uključuje tunel Golubinja u dužini oko 3,6 km, po dva vijadukta i mosta, nadvožnjak i petlja Poprikuše. Izgradnjom ove putne infrastrukture znatno bi bila smanjena prometna udaljenost između Žepča i Zenice.</p>

<p>Dionica Tarčin – Ivan uključuje izgradnju oko 6,9 km autoceste sa dva mosta ukupne dužine oko 1,1 km, odmorištem, tunelom Ivan u dužini 1,8 km i privremenim priključkom na magistralnu cestu M17. Ovim bi bilo znatno smanjeno vrijeme putovanja između Sarajeva i Mostara.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>ZASTUPANJE VMBiH PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA&nbsp;</p>

<p>Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti zastupnika/agenata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Cilj je osigurati zastupanje Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i spriječiti štetne posljedice po Bosnu i Hercegovinu. &nbsp;</p>

<p>Za v.d. rukovoditeljicu Ureda imenovana je Monika Mijić, a za v.d. zastupnice Vanja Bjelica - Prutina i Belma Skalonjić. Imenovanje je izvršeno do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca, počevši od 26.11.2019.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>SPORAZUM O SUKCESIJI&nbsp;</p>

<p>Vijeće ministara je donijelo Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju članova zajedničkih tijela i članova pregovaračkih timova za provedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije.</p>

<p>Izmjenama Odluke za člana Zajedničkog odbora po pitanjima iz Aneksa A Sporazuma imenovana je ministrica odbrane Marina Pendeš, umjesto&nbsp;predstavnika Ministarstva odbrane koji je ranije podnio ostavku zbog odlaska na drugu dužnost.</p>

<p>Najavljeno je da je prvi Zajednički odbor za sukcesiju pokretne i nepokretne imovine planiran za 3. decembar 2019. godine.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>MONEYVAL DELEGACIJA BiH&nbsp;</p>

<p>Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o imenovanju Delegacije Bosne i Hercegovine pri Komitetu eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval komitet).</p>

<p>Delegacija BiH (Moneyval delegacija), kao privremeno, interresorno i stručno tijelo Vijeća ministara BiH, između ostalog, predstavljat će Bosnu i Hercegovinu i učestvovati u radu Moneyval komiteta te obavljati druge aktivnosti u cilju realizacije&nbsp; međunarodnih obaveza BiH u području borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. &nbsp;</p>

<p>Za šefa Moneyval delegacije BiH određen je Nezir Pivić iz Ministarstva pravde BiH, a članovi su predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.</p>

Izvor: