Omladinski start-up biznis: 5 poslovnih ideja dobilo podršku Grada Bosanska Krupa u ukupnom iznosu od 21.482,13 KM

.
Kao i u prethodnim godinama, i ove godine sve pristigle poslovne ideje mladih dobile su podršku Grada.

Tako je u ovoj godini 5 mladih osoba dobilo podršku Grada pri realizaciji svojih poslovnih ideja u koju je svrhu iz Budžeta izdvojeno ukupno 21.482,13 KM.
Tako su ove godine podršku dobile poslovne ideje „Unako d.o.o.“ Jasmina Šabića, „Physiomed“ Emine Hasanagić, „SVF studio“ Sedina Begića, „New city studio“ Ahmeta Šabića i „Nešto slatko“ Melise Okić Palić.
„Moja poslovna ideja je prošla na ovom projektu pod nazivom Physiomed – centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, a nalazi se u Zanatskom centru u Bosanskoj Krupi. Sama ideja je počela od toga da Bosanskoj Krupi takvo nešto i fali, tako da sam se odlučila da se prijavim. Nudit ćemo usluge elektroterapije, kineziterapije, masaže – relax i medicinske, te hidžame za početak.

Podrška grada u mom slučaju bila je ustvari vjetar u leđa i poziv da osnujem nešto svoje i da to ako Bog da zaživi i bude moje osnovno zanimanje“ istakla je ovom prilikom Emina Hasanagić.
Podrškom omladinskih start-up biznisa želi se probuditi poduzetnički duh među mladima, motivisati mladi kreativni pojedinci sa inovativnim i provodivim poslovnim idejama da realiziraju svoje ideje na području grada Bosanska Krupa, te omogući mladima pokretanje vlastitog biznisa.

„Jedna dobra i fina praksa Grada Bosanska Krupa u podršci mladim ljudima. Danas smo potpisali 5 ugovora vrijednosti nešto više od 21 hiljade KM za 5 mladih ljudi koji pokreću svoje biznise ili će ih pokrenuti i sigurno kako sami kažu jedan vjetar u leđa da ono za šta su se školovali i što žele da rade lakše mogu pokrenuti. Mi već nekoliko godina radimo ovakve projekte i do sada su svi mladi ljudi koji su krenuli uglavnom i uspjeli i nadam se da će to biti slučaj i sa mladim ljudima iz ove godine.

Naravno, u narednom periodu ćemo taj grant povećavati kako bismo dali priliku mladim ljudima da mogu otvoriti svoje biznise ovdje u Bosanskoj Krupi“, naglasio je gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović
Cilj programa kojeg Grad Bosanska Krupa provodi već godinama je poboljšanje i jačanje mehanizma podrške omladinskom preduzetništvu u lokalnoj zajednici, otvaranje novih radnih mjesta dodjeljivanjem finansijskih sredstava i pružanjem podrške mladim preduzetnicima.

Izvor: